" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၁၄ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၁၄ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

9 + 5 =

Please wait while the page is loading