" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၁၃ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၁၃ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

5 + 6 =