" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၁၀ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း- ၁၀ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

14 + 2 =