" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း-၁ "

အသီးတရာအညှာတစ်ခု အစီအစဉ်အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဒေါမိနစ် ဂြိုလ်တု မှ 

" ဘုရားရှာခြင်း - အပိုင်း-၁ " ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

Add new comment

2 + 0 =