9+ သဘာ၀ပတ်၀◌န်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဘာသာရေးအယူအဆများ

ထိန်းသိမ်းကြစေ သဘာဝအမွေ
ဒီတစ်ပတ် ထိန်းသိမ်းကြစေ သဘာဝအမွေ အစီအစဉ်မှာ '' သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ဘာသာရေးအယူအဆများ " ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
#Religious #Enviroment #PopeFrancis

Add new comment

2 + 0 =