"အကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်

ထိန်းသိမ်းကြစေ သဘာဝအမွေအစီအစဉ် မှ "အကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်

ကိုဝီလျံဇော်နိုင်ဉီး

#nonviolence #antidictatorship #Peace #freedomandjustice #militarycoup

Add new comment

1 + 0 =