" သဘာဝတရား ယုတ်လျေ့ာလာမှုများ"

ထိန်းသိမ်းကြစေ သဘာဝအမွေ

ဒီတစ်ပတ် ထိန်းသိမ်းကြစေ သဘာဝအမွေ အစီအစဉ်မှာ " သဘာဝတရား ယုတ်လျေ့လာမှုများ" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

တင်ဆက် - ဝီလျံဇော်နိုင်ဦး

ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - ပင်ကီ

#rvamyanmar #rvapastoralcare #environment

Visit our website at https://myanmar.rvasia.org

Like Us on Facebook: https://www.facebook.com/MyanmarRVA

Follow Us On Twitter: https://twitter.com/myanmarrva

Follow Us On Instagram https://www.instagram.com/rva_myangram/

Subscribe to our YouTube Channel: https://bit.ly/3THTSwy

Add new comment

10 + 0 =