" ဇီဝမျိုးကွဲများ ဘာကြောင့် အရေးပါရတာလဲ" အပိုင်း (၁)

ထိန်းသိမ်းကြစေ သဘာဝအမွေ ဒီတစ်ပတ် ထိန်းသိမ်းကြစေ သဘာဝအမွေအစီအစဥ်မှာ " ဇီဝမျိုးကွဲများ ဘာကြောင့် အရေပါးရတာလဲ" အပိုင်း (၁)  ကို

တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

တင်ဆက် - ဝီလျံဇော်နိုင်ဦး

ရိုက်ကူး၊တည်းဖြတ်- ပင်ကီ

#rvamyanmar #rvapastoralcare #Environment #Flowersandplants

Add new comment

10 + 9 =