ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန် ဝါတွင်းကာလ တတိယ အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၁၅ ၊ ၂၀၂၀