ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း ဝင်းမြင့် ဝါတွင်းကာလ ဒုတိယ အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း ဝင်းမြင့် ဝါတွင်းကာလ ဒုတိယ အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၀

Add new comment

1 + 2 =