၀ိညာဉ်တော်ဘုရားစံပါယ်တည်ရှိမှု၏အမှတ်လက္ခဏာများ

Add new comment

4 + 2 =