အသင်းတော်၏ ဖခင်ကြီးများထဲမှ ပါရဂူဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်သူ St.Ambrose အကြောင်း Rev.Fr.John Hlwan Moe Naing ၏ ဝေမျှချက်

Add new comment

10 + 4 =