သံမာတေးဦး

ဒီကနေ့အတွက် တမန်တော်ကြီးလဲဖြစ်ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်လဲဖြစ်တဲ့ သံမာတေးဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။

Add new comment

1 + 5 =