သံဗာနဘ နှင့် သံအန်ထော်နီ

ဒီကနေ့မှာတော့ဇွန်လ(၁၁)ရက်နေ့ရဲ့ ပွဲနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ " တမန်တော်သံဗာနဘ နှင့်ဇွန်လ (၁၃)ရက်နေ့ရဲ့ ပွဲနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ သံအန်ထော်နီ " တို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။

Add new comment

1 + 4 =