လူသားတိုင်းကိုချစ်တဲ့ယေဇူးရဲ့ ရွှေနှလုံးတော်နှင့်ကတိတော်များ

Add new comment

5 + 4 =