လက်ဆောင်ပဏ္ဍာ

လက်ဆောင်ပဏ္ဍာဆိုတာဟာ ပေးကမ်းလိုခြင်းဆိုတဲ့စေတနာမှာ
မြစ်ဖျားခံပါတယ်။
#goodness

Add new comment

4 + 2 =