ပြာခံဗုဒ္ဓဟူးနေ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအ ကြောင်း

ပြာမှုန့်၊ဖုန်မှုန့်များကိုဘာသာရေး၊မှော်ပညာနှင့်ဆေးပညာများ၌အသုံးပြုသောအ လေ့အထသည်ရှေးအခါကပင်ခေတ်စားခဲ့ကြောင်း
ကက်သလစ်စ ွယ်စုံကျမ်းကဆိုထားပါသည်။ထိုအရာများကိုသေခြင်း၊ငိုကြေ ွးမြည်တမ်းခြင်းနှင့်နောင်တတရားစသည့်တို့ကို
ဖော်ပြသည့်အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ်ရံဖတ်ရံခါအသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။သမ္မာကျမ််းစာတော်မြတ်၌ပ ရောဖတ်ယောနသည်နီနေ ဝေးမြို့
ပျက်စီးမည့်အ ကြောင်းကိုရှေ့ ပြေးဟောပြောခဲ့သည်။ထိုသတင်းသည်ဘုရင်ထံသို့ ရောက်ရှိသ ွားတဲ့အခါဘုရင်သည်ပလ္လင်ပေါ်မှ
ဆင်းကာမင်းအဝတ်တန်ဆာများကိုချွတ်ပြီးလျှော်တေအဝတ်ဝတ်ကာပြာထဲတ ွင်ဆင်းထိုင်လေ၏တိုင်းသူပြည်သားများကိုလည်း
ခြိုးခြံခြင်း၊၀ါရှောင်ခြင်းများပြုလုပ်ဖို့ ကြေညာခဲ့ပါသည်။နီနေ ဝေးတစ်မြို့လုံးဟာအပြစ်များအတ ွက်ငိုကြေ ွးမြည်တမ်းပြီးနောင်တ
တရားနှင့်ဆပ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။(ယောန ၃း၁-၆)
အီဇရာအဲလ်လူမျိုးများအ ပေါ်ကျ ရောက်မည့်ပျက်စီးခြင်းကိုကြိုမြင်ပြီးပ ရောဖက်ယေရမိက " အိုငါ၏လူမျိုး၊သတို့သမီး လျှော်တေ
အဝတ်ကိုဝတ်စည်းပြီးပြာ၌လူးလော့။တစ်ဦးတည်းသောသားသေသည်ကိုငိုကြေ ွးသကဲ့သို့ငိုကြေ ွးမြည်တမ်းလော့။လုယူဖျက်ဆီးသောသူသည်ငါတို့ကိုချက်ခြင်းတိုက်လိမ့်မည်။ " ဟုနှိုုးဆော်ခဲ့သည်။၎င်း၏ဟောပြောချက်ကြောင့်
အီဇရာအဲလ်လူမျိုးများပြောင်းလဲခဲ့ကြ၏။ရှင်မာတေးဦးခရစ်ဝင်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာလဲသခင်ယေဇူးသည်အောက်ပါစကားတို့ကို
အသုံးပြုပြီးခေါရဇိန်နှင့်ဗက်ဇဒဲမြို့များကိုပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းခဲ့ပါသည်။အ ကြောင်းမူကားသင်တို့တ ွင်ပြ သောတန်ခိုးကိုတီရာနှင့်
စီဒ ွန်မြို့တို့တ ွင်ပြလျှင်ထိုမြို့တို့သည်ရှေးကာလကပင်လျှောတေအဝတ်ကိုဝတ်ပြီးပြာနှင့်လူးကာနောင်တရကြလိမ့်မည်။
(မာတေးဦး ၁၁း၂၁)
ခရစ်ယာန်များပြာကိုနောင်တတရားနှင့်ဆိုင်သောအမှတ်သညာအဖြစ်အသုံးပြုသောအ လေ့အထသည်ဂျူးလူမျိုးတို့၏ထုံတမ်းအစဉ်အလာမှယူထားသည်ဟုယူဆရပါသည်။ကက်သလစ်စ ွယ်စုံကျမ်းတ ွင်ပြာသည်
တစ်ဦးတစ်ယောက်၏တိတ်ဆိတ်စ ွာဆပ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။သို့ သော်
နောက်ပိုင်းတ ွင်ပြာကိုလူအများရှေ့တ ွင်ပြုလုပ်ရ သောဒဏ်ဆပ်ဖြေခြင်းအဖြစ်လည်းအသုံးပြုလာကြသည်။
(၃)ရာစုတ ွင်ရှေးဦးခရစ်ယာန်များသည်ပြာကိုအများရှေ့တ ွင်ပြုလုပ်သောဒဏ်ဆပ်ဖြေခြင်းရဲ့အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ်(သို့)
ဝတ်ပြုကိုးက ွယ်ခြင်းရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေခဲ့ကြောင်းကိုအ ဒေါ့ဖ်အာဒံရဲ့ " ဝတ်ပြုကိုးက ွယ်ခြင်း "
စာအုပ်တ ွင်ဖော်ပြထားပါသည်။(၄)ရာစုအ စောပိုင်းတ ွင်တစ်ချို့ သာသနာနယ်များတ ွင်လူအများရှေ့ပြုလုပ်ရ သော
ဒဏ်ဆပ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဝိနည်းများကိုဝါဝင်သည့်နေ့(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)မှစတင်ပြုလုပ်ကြသည်။လူ့အသက်သတ်ခြင်း၊
ယုံကြည်ခြင်းကိုစ ွန့်ခြင်း၊ဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုကျင့်သုံးခြင်း၊သူတစ်ပါးသားမယားကိုပြစ်မှားခြင်းစသည့်အပြစ်ကြီးများကိုကျူးလ ွန်
သူများသည်နောင်တနှင့်ဆိုင်သောလျှောတေအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးပြာများကိုကိုယ်ပေါ်သို့ပတ်ဖျန်းကြရသည်။
အဲဒီနောက်အပြစ်သားများသည်ဧဒင်ဥယျာဉ်မှအာဒံအားသခင်ဘုရားမောင်းထုတ်သလိုဘုရားကျောင်းအတ ွင်းက နေ မောင်း
ထုတ်ခံရပါသည်။ဒဏ်ဆပ်ဖြေခြင်းပြုလုပ်ပြီးနောက်ထိုသူတို့သည်ကြာသပ တေးနေ့ကြီးတ ွင်ဘုရားကျောင်းအတ ွင်းသို့ဝင်
ခ ွင့်ရပြီးအများသူငှါလိုဘုရားဝတ်ပြုခ ွင့်ရသည်။

Add new comment

8 + 8 =