စိန်ကာဆီမေးလ်

ပိုလန်နိုင်ငံကိုကာက ွယ်စောင့်ရှောက်သူသံကာဆီမေးလ်သည်၁၄၅၈-ခုနှစ်တ ွင်မေ ွးဖ ွားကာတတိယ မြောက်ကာဆီမေးလ်
ဘုရင်၏သားတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်သည်။နန်းတော်မှာပဲပညာဆည်းပူးခဲ့သော်လည်းမိမိ၏ဘဝကိုဆုတောင်းခြင်း၊ခြိုးခြံ
၀ါရှောင်ခြင်းများနဲ့သာကုန်လ ွန်စေခဲ့ပါသည်။တစ်ထူးတစ်ခြားပင်အမိမယ်တော်ထံကိုးစားခဲ့ပြီးမယ်တော်ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်
နာမည်ကျော်ကြားသော " သံကာဆီမေးလ်၏သီချင်း " [Hymn of St.Carimir]ကိုရေးစပ်ခဲ့သည်။သူ၏ရက်ရောမှုနှင့်ရိုးသားမှုကြောင့်လူအများက " ဆင်းရဲသားတို့အားကာက ွယ်စောင့်ရှောက်သူ "
ဟုခေါ်ကြသည်။
၁၄၇၁ခုနှစ်တ ွင်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ဘုရင့်သရဖူကိုသူ့အားဆက်သကြရာဖခင်ကိုနာခံသောအားဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်။တိုင်းပြည်ကို
အုပ်ချူပ်မည့်အချိန်တ ွင်မင်းသားတစ်ပါးသည်သူနှင့်ထီးနန်းလုရန်အတ ွက်ခိုင်မာတောင့်တင်းသောစစ်တပ်ကြီးနှင့်
စိန်ခေါ် လေသည်။သေ ွးစ ွန်းမည့်စစ်ပ ွဲကိုမဖြစ်ပ ွားစေလိုသဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်တိမ်းရှောင်လာခဲ့ပြီးမတရားသော
အမှုများအတ ွက်ဘယ်သောအခါမျှလက်နက်များကိုမထိရန်သံန္နိဌာန်ချခဲ့သည်။ဧက္ကရာဇ်ဘုရင်တတိယ မြောက်ဖရက်ဒရစ်၏
သမီးတော်ကိုယ်တိုင်သူမကိုလက်ထပ်ဖို့မြူဆ ွယ်သော်လည်းကာဆီမေးလ်သည်သူ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းပါရမီကိုနောက်ဆုံး
အချိန်အထိစောင့်ထိန်းနိုင်ခဲ့သည်။၁၄၈၄ခုနှစ်အသက်၂၆-နှစ်တ ွင်သံကာဆီမေးလ်သည်ဆိုးရ ွာလှ သောတီဘီရောဂါကူးစက်
ခြင်းခံရ လေသည်။ဗီလာမြို့တ ွင်ရှိသောသံစတန်နီဆလပ်စ်ဘုရားကျောင်းတ ွင်သူ့ဘဝတစ်လျောက်လုံးသီကျူးခဲ့သည့့်
မယ်တော်ထံနေ့စဉ်သီချင်း စာသားရေးထားသောသီချင်းစာရ ွက်နှင့်အတူသံကာဆီမေးလ်ကိုမြူပ်နှံခဲ့ကြသည်။

Add new comment

4 + 4 =