ကွယ်လွန်သူဝိညာဥ်တွေအတွက်မစ္ဆားတရားပူဇော်ပေးခြင်း

ကွယ်လွန်သူဝိညာဥ်တွေအတွက်မစ္ဆားတရားပူဇော်ပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကက်သလစ်အသင်းတော်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာပေးပို့ခြင်း၊ပန်းစည်းတွေပန်းခြင်းတွေပေးပို့ခြင်းထက်အဲဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့ဝိညာဥ်တွေအတွက်မစ္ဆားတရားတောင်းခံပေးခြင်းကသာပိုပြီးအကျိုးကျေးဇူးရရှိပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ဝိညာဥ်တွေအတွက်လဲစိတ်သက်သာမှုကိုပေးတယ်လို့သွန်သင်ထားပါတယ်။

Add new comment

2 + 9 =