ကရုဏာရှင်ယေဇူး၏ကတိတော်တေ ွနဲ့ကရုဏာရှင်ယေဇူးနှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဒုတိယ မြောက်ဂျွန်ပေါလ်တို့ကြားကဆက်စပ်မှု

Add new comment

11 + 1 =