ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်း

၁၈၈၉ မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအသင်းချုပ်ရဲ့ညီလာခံကိုကျင်းပကာမေ(ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအသင်းချုပ်ရဲ့ညီလာခံကိုကျင်းပကာမေ (၁)ရက်နေ့အားကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။

Add new comment

9 + 10 =