God's time is not our time

God's time is not our time

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဘဝမှာ ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုး လူတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။

ဘယ်နှစ်ခါများ ကျေးဇူးတော်နဲ့ တန်ခိုးလက္ခဏာ တောင်းဆို ဖူးသလဲဆိုတာ ပြန်ကြည့် ကြရအောင်။ 

ဒါနဲ့ ဘာမှလည်း ဖြစ်မလာဘူး ဆိုပါတော့။ ပြီးတော့ ဖြစ်လာတော့လည်း ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဥ်အတိုင်းပဲဖြစ်လာပါတယ်။ 

အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အချိန် မဟုတ်ပါဘူး။ 

✍️ ထန်းဟာ, SJ (30.5.2021) 

Photo courtesy of : Message Magazine

Add new comment

9 + 1 =