႐ုိးသားစြာ အေစခံျခင္းသည္ ႂကြားဝါျခင္း၊ ဂုဏ္ေဖာ္ျခင္းကုိေျခဖ်က္ႏုိင္

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း လူထုေတြ႔ဆုံျခင္း
႐ုိးသားစြာ အေစခံျခင္းသည္ ႂကြားဝါျခင္း၊ ဂုဏ္ေဖာ္ျခင္းကုိေျခဖ်က္ႏုိင္
ေအာက္တုိဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၈

ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္သည္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ အန္ေဂ်းလူး ေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ ႂကြေရာက္လာေသာ လူထုပရိသတ္​ကုိ တနဂၤေႏြေန႔ သမၼာက်မ္းစာ ကုိအေျခခံၿပီး အေစခံျခင္းအနစ္နာခံျခင္း၌သာ စစ္မွန္ေသာ ေခါင္ေဆာင္စိတ္ဓါတ္႐ွိေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာမွာ ယာကုပ္ နဲ႔ ေယာဟန္ ေလာကအထင္အျမင္၊ ရာထူးဂုဏ္ထူးတပ္မက္စိတ္ေတြနဲ႔ ေရာ​ေထြးေနတဲ့ ညီကုိႏွစ္ေယာက္ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ လက္ယာဖက္တေယာက္လက္ဝဲဖက္တေယာက္ ထုိင္ခြင့္ရဖုိ႔ေတာင္းခဲ့တဲ့အေျခအေနမွာ မင္းတုိ႔ေတာင္းတာ မင္းတုိ႔မသိၾကဘူး ဟုေျပာဆုိ ဆုံးမၿပီး သခင္ခရစ္ေတာ္က
သူေနာက္လုိက္ေတြကုိ ေလာကစိတ္ထားကေန၊ ဘုရားစိတ္ထား ကုိ ေျပာင္းလဲ​ေစဖုိ႔ သြန္သင္ေပးခဲ့တယ္။
ငါေသာက္မယ့္​ခြက္ (ငါခံယူမယ့္ ​ဒုကၡ) ငါခံယူမယ္​့ ေဆးေၾကားျခင္း (ျပည့္ဝေသာ ႏွိမ္ခ်ျခင္း) တုိ႔ကုိ မင္းတုိ႔ လက္ခံႏုိင္မလား။ သူရဲ႕ေနာက္လုိက္မည့္သူတုိင္း ဒုကၡအခက္အခဲနဲ႔ၾကဳံေတြရမယ္၊ ဂုဏ္ပကာသနေတြနဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္ခံရမယ့္ ​ဘဝကုိေခၚတာမဟုတ္ဘူး၊ ဒုကၡခံရမည့္ဘဝကုိေခၚတာ။ ေပးဆပ္အနစ္နာခံျခင္းမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ သင္ယူၾကဖုိ႔ေခၚတာ။ ေလာကဂုဏ္ပကာသန ရ႐ွိဖုိ႔ေခၚတာမဟုတ္ဘူး။ သူတစ္​ပါးကုိ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံေပးမႈ၌သာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံရဲ႕ႀကီးျမတ္မႈကုိရမယ္။ ဘုရားေရြးတဲ့ ဂုဏ္ပကာသန ပလႅင္က လက္ဝါကားတုိင္ျဖစ္တဲ့ အသက္ေပးစြန္႔လြတ္အနစ္နာခံျခင္း။ ေလာကပါဝါအာဏာ ေတြအတြက္ေခၚထားတာမဟုတ္ဘူး။
ခရစ္ယာန္တေယာက္ဘဝအသက္တာက ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ဂုဏ္ေဖာ္ဖုိ႔၊ နာမည္ႀကီးဖုိ႔ေခၚထားတာမဟုတ္ဘူး အဲ့ဒီ အက်င္႔စ႐ုိက္ေတြကုိ ေန႔တုိင္းပယ္ဖ်က္ေျပာင္းလဲ​ေနဖုိ႔၊ သူတပါးကို ႏွိမ္္​ခ်စိတ္နဲ႔အေစခံဖုိ႔​ေခၚတာ။ ႏွိမ့္ခ်တဲ့စိတ္နဲ႔နဲ႔အေစခံတဲ့သူေတြက သူေနရာရဖုိ႔၊ လူအထင္းႀကီးေနရေပးခံရဖုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ မ႐ွာေဖြၾကသလုိ၊ အဲ့ဒီႏွိမ့္ခ်တဲ့စိတ္ကပဲ သူဘဝကုိျပည့္ဝေနေစတယ္။
စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအျဖစ္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္အေစခံၾကပါ။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-angelus-service-glory.html

#sunday, #angelus, #pope, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

17 + 1 =