၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ ေနာက္ဆုံး အပုိင္း

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ
၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ ေနာက္ဆုံး အပုိင္း
ေအာက္တုိဘာလ ၂၃၊ ၂၀၁၈

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ ၃ မွ ၂၈ ရက္ထိက်င္းပလွ်က္႐ွိသည္။ "လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ယခုညီလာခံ၏ ေနာက္ဆုံးအပုိင္းကုိေရာက္႐ွိလုိ႔လာပါၿပီ၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ တနလၤာေန႔မွာ ညီလာခံအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေနာက္ဆုံး အၾကမ္းဖ်င္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းညီလာခံမွတ္တမ္း အခ်က္အလက္အေပၚ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ၊ ၂၄ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး နစ္ရက္တာ အေျခအတင္ သုံးသပ္ၾကၿပီး၊ ၾကာသာပေတး ေန႔ တစ္ရက္ ညီလာခံနားၿပီး ေသာၾကာေန႔တြင္ ညီလာခံ အစီရင္ခံစာ အတည္ျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး စေနေန႔တြင္ ယင္း ညီလာခံမွ ထြက္႐ွိလာေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႔သုိ႔ ေပးပို႔တင္ျပၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔မွ ယင္းညီလာခံအစီရင္ခံစာအေပၚ တစ္ရြက္ျခင္း ေလ့လာၿပီး တစ္ရြက္ျခင္းစီအေပၚ မဲခြဲဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳၾကမွာျဖစ္သည္။ မဲအေရအတြက္ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံရေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားသာ အတည္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ညီလာခံ တာဝန္႐ွိသူမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

"ဒီလုိ လူငယ္မ်ားအေရးညီလာခံ၊ လူငယ္မ်ားေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိတဲ့ အေျခအေနမ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား လူငယ္မ်ားအတြက္အလြန္ေကာင္းမြန္တယ္၊ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ ေနာင္တရသင့္တယ္ ၊ လူငယ္ေတြအတြက္ ဒီလုိအခြင့္အေရးမ်ဳိး မဖန္တီးေပးခဲ့မိတဲ့အတြက္ေပါ႔"ဟု
ယင္းညီလာခံတြင္တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ေဂ်စြစ္ အသင္းဂုိဏ္း ဝင္ ဆရာေတာ္ Paolo Bizzet, S.J. မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/synod-youth-2018-press-briefing9.html

#bishops, #synod, #youth, #pope, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

13 + 6 =