၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံမွ လူငယ္မ်ားအတြက္ သတင္းစကား

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားမွ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ Vincent Paul Nneji
၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံမွ လူငယ္မ်ားအတြက္ သတင္းစကား
ေအာက္တုိဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈

"လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေနေသာ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ တြင္ တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ လူငယ္မ်ားထဲမွ လူငယ္ကိုယ္စလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားမွ
အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ Vincent Paul Nneji မွ ႏုိင္ဂ်ီးယားႏုိင္ငံမွလူငယ္တဦးအေနျဖင့္ ဒီညီလာခံမွာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြဝန္ခံတာေတြနဲ႔ ၿပီးေတာ့ အခု ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက လူငယ္ေတြအသံကို နားေထာင္ဖုိ႔ အဆင္သင္ျ့ဖစ္ေနၿပီဆုိတဲ့ သတင္းစကားဟာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အလြန္ အံ့အားသင့္ေစခဲ့တဲ့ ဝမ္းသာစရာ သတင္းစကားပါပဲ။
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး ဦေဆာင္မႈ့ညံဖ်င္းေနတဲ့အေျခအေနမွာ လူငယ္ေတြက ေခါင္းေဆာင္ေပးႏုိင္မယ့္ သူကုိ႐ွာေဖြရင္းနဲ႔အသင္းေတာ္ကို ေတြ႔လာတယ္။ လူငယ္ေတြ႐ွာေဖြေနတဲ့ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ပညာေရး၊ နဲ႔ ဘဝလုံျခဳံမႈကုိ အသင္းေတာ္မွာ႐ွာေတြ႕တယ္၊ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ လူငယ္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕စြမ္းအားနဲ႔ အသင္းေတာ္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ေပးဖုိ႔လည္း႐ွာေဖြေနၾကတာျဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြက အသင္းေတာ္ကို ဘာေတြလုပ္ေပးႏုိင္မလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ႏွစ္ခု႐ွိတယ္။ တစ္ခုက လက္တြဲလုပ္ဖုိ႔ကို အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတာ၊ ေနာက္တခုက အသင္းေတာ္အေပၚမွာ အျပည့္အဝယုံၾကည္တာ ထားတာပါပဲ။
ကြၽန္ေတာ္ ဒီညီလာခံကုိ လူငယ္ေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ဒုကၡေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြသယ္လာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အဲ့လုိဒုကၡေတြၾကားမွာ အသင္းေတာ္အေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈ့အျပည့္အဝထားတဲ့လူငယ္ေတြကို ေက်းဇူးတင္တယ္၊ သူတုိ႔အတြက္ ဒီညီလာခံကေန သတင္းေကာင္းေတြသယ္သြားမယ္။
ေနာက္တခုေျပာခ်င္တာက တုိ႔လူငယ္ေတြကုိ ဒီညီလာခံက ထြက္လာတဲ့ စာေတြ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၀၊ ၂၀၀ ပါတာေတြ ၾကဳိးစားၿပီးဖတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့တုိ႔လုိခ်င္တာက အဲ့စာေတြကူိ လူငယ္ေတြဖတ္ခ်င္လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေရးဖုိ႔ပါ။ အဓိက က တုိ႔လူငယ္ေတြဆီ ဒီအခ်က္ေတြေရာက္သြားၿပီး သူတုိ႔သိ႐ွိလာဖုိ႔ပါပဲဟု လူငယ္မ်ားထဲမွ လူငယ္ကိုယ္စလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားမွ
အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ Vincent Paul Nneji မွ
အင္တာျဗဴးတခုတြင္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/synod-youth-2018-new-message-vincent-paul-nneji.html

#synod, #youth, #bishop, #pope, #peterkm,
Photo credit to Vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

10 + 8 =