အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း Kerala ေဒသတြင္ မုိးမ်ား ေရႀကီးေျမျပဳိ မႈေၾကာဂ့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရေသာသူမ်ားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾက ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ဆုေတာင္းေပး

အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း Kerala ေဒသတြင္ မုိးမ်ား ေရႀကီးေျမျပဳိ
အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း Kerala ေဒသတြင္ မုိးမ်ား ေရႀကီးေျမျပဳိ မႈေၾကာဂ့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရေသာသူမ်ားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾက ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ဆုေတာင္းေပး
ၾသဂုတ္လ ၁၉၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-08/pope-francis-angelus-19-august-2018-prayer-kerala-floods.html

#rainfall, #landslides, #flood, #india, #church, #aid, #vatican, #peterkm,

Photo credit to , ucanews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter vaticannewsKyi Maung

တနဂၤေႏြေန႔ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္း ႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆုံျခင္း၌ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း Kerala ေဒသတြင္ မုိးမ်ား ေရႀကီးေျမျပဳိ မႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရေသာသူမ်ားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းေပးျခင္​း၊ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီေပးမႈမ်ား၊ လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ပံကူညီမႈမ်ားျဖင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ Kerala ေဒသ႐ွိ ေရေဘးဒုကၡေရာက္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ တလုံးတဝတည္း႐ွိေၾကာင္းျပသၾကပါ၊ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ၊ ကူညီၾကပါဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းၾက ဖရန္စစ္ မွေျပာဆုိ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။
အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း Kerala ေဒသတြင္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ မုိးမ်ားၿပီး ေရႀကီးေျမျပဳိမႈေၾကာင့္ လူ ၁၉၀ ဦးထိ ေသဆုံးၿပီး ေသဆုံးသူ ဆက္လက္ျမင္တက္​လာေနေၾကာင္း၊ လူေပါင္း ၃၁၄၀၀၀ ကုိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၂၁၀၀ သုိ႔ ေရြေျပာင္းေပးထားရေၾကာင္း၊ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္သာသနာ နယ္ ၂၄ ခုမွာ မုိးမ်ားေရႀကီး ေျမျပဳိ ဒုကၡခံေနၾကရေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း ရက္ေရာစြာကူညီၾကဖုိ႔ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။
ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္​ေ​ဖာ္ျပပါသည္။

Add new comment

13 + 2 =