အသင္းေတာ္ထဲမွာ လူငယ္ေတြက အသုံးမက်တာမဟုတ္ဘူး အသင္းေတာ္က သူတုိ႔ကုိ အသုံးခ်မႈနည္းခဲ့တာ (ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္​စ္ ေမာင္ဗုိလ္)

လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ ၂၀၁၈
အသင္းေတာ္ထဲမွာ လူငယ္ေတြက အသုံးမက်တာမဟုတ္ဘူး အသင္းေတာ္က သူတုိ႔ကုိ အသုံးခ်မႈနည္းခဲ့တာ (ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္​စ္ ေမာင္ဗုိလ္)
ေအာက္တုိဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၈

ကြၽႏု္​ပ္အေနနဲ႔ေရာ
ဒီညီလာခံၿပီး သြားရင္ ျမန္မာျပည္သာသနာအေနနဲ႔ေရာ လူငယ္ေတြအေပၚမွာ ပုိၿပီး ဂ႐ုစုိက္​လုပ္ေဆာင္သြားမယ္၊ အသင္းေတာ္က လူငယ္ေတြအ​ေပၚမွာ ထုိက္သင့္တဲ့နားေထာင္မႈမေပးခဲ့တဲ့အေပၚမွာ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖုိ႔လုိေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အသင္းေတာ္ထဲမွာ လူငယ္ေတြက အသုံးမက်တာမဟုတ္ဘူး၊ အသင္းေတာ္က သူတုိ႔ကုိ အသုံးခ်မႈ နည္းခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီညီလာခံက ထြက္ေပၚလာတဲ့မွတ္တမ္းအေပၚအေျခခံၿပီး အသင္းေတာ္တစ္​ခုလုံးအေနနဲ႔လူငယ္ေတြကုိ ပုိမုိဂ႐ုစုိက္လာလိမ့္မယ္​လို႔လည္း ကြၽႏု္​ပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ဟု ျမန္မာျပည္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္​စ္ ေမာင္ဗုိလ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ ၃ မွ ၂၈ ရက္ထိက်င္းပလွ်က္႐ွိပါတယ္ "လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုညီလာခံရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအပုိင္းကုိေရာက္႐ွိလုိ႔လာပါၿပီ၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ တနလၤာ​ေန႔မွာ ညီလာခံအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေနာက္ဆုံး အၾကမ္းဖ်င္​း အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းညီလာခံမွတ္တမ္း အခ်က္အလက္အေပၚ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ၊ ၂၄ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး ႏွ​စ္ရက္တာ အေျခအတင္ သုံးသပ္ၾကၿပီး၊ ပထမေန႔ အဂၤါေန႔မွာတင္ ညီလာခံမႈၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္​။ စေနေန႔တြင္ ယင္း ညီလာခံမွ ထြက္႐ွိလာေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႔သုိ႔ ေပးပို႔တင္ျပၾကမွာျဖစ္ပါသည္​။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔မွ ယင္းညီလာခံအစီရင္ခံစာအေပၚ တစ္​ရြက္ျခင္း ေလ့လာၿပီး တစ္​ရြက္ျခင္းစီအေပၚ မဲခြဲဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳၾကမွာျဖစ္သည္​။ မဲအေရအတြက္ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံရေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားသာ အတည္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ညီလာခံ တာဝန္႐ွိသူမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/synod-youth-2018-press-briefing10.htmlen#bishops,

 
#synod, #youth, #pope, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

8 + 4 =