အကန့်အသတ်မဲ့သောချစ်ခြင်းဖြင့်ကိုဗစ်ကိုရင်ဆိုင်ကြရန်ရဟန်း မင်း ကြီးတိုက်တွန်း

အကန့်အသတ်မဲ့သောချစ်ခြင်းဖြင့်ကိုဗစ်ကိုရင်ဆိုင်ကြရန်ရဟန်း မင်း ကြီးတိုက်တွန်း

အကန့်အသတ်မဲ့သောချစ်ခြင်းဖြင့်ကိုဗစ်ကိုရင်ဆိုင်ကြရန်ရဟန်း မင်း ကြီးတိုက်တွန်း

အများကောင်းကျိုးအတွက်အတူ တကွဖွေရှာကြပါစို့။

ရဟန်းမင်းကြီးသည်ပြီးခဲ့သောဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကမ္ဘာတစ်၀န်းမှဘုရားဖူးများနှင့်စိန့်ပီတာရင်ပြင်၌ တွေ့ဆုံ၍ ဆုတောင်း စဉ် ‘အများကောင်း ကျိုး’ အကြောင်းကိုအသားပေးမိန့်ကြားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရဟန်း မင်းကြီး၏ သွန်သင် ချက်အ ကြောင်းအ ရာမှာ ‘ကမ္ဘာကြီးအားကုစားပါ’ ဖြစ်သည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် အများကောင်းကျိုး ကိုဦး တည်လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင်ယခင်ကထက်ပို၍ အချင်း ချင်းရောနှောနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ သို့သော်အချို့သောသူများ သည်ပေါင်းစည်းနိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းထက် လက်ရှိအခြေ အနေကိုအခွင့် ကောင်းယူကာကိုယ် ကျိုးရှာရန်ခွဲထွက်လိုသောစိတ် များစတင်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုမြင်တွေ့နေရပါသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလူမူစီးပွားရေးအခြေအ နေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရာ၌ ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ချစ်ခြင်းကိုအခြေခံ၍တုန့်ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုချစ်ခြင်းသည်ဘုရား သခင်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားရှိသောချစ်ခြင်းကိုအခြေခံထားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့၏ မိသားစု၀င်များ၊ အသိမိတ်ဆွေ များကိုသာမဟုတ်ဘဲ လူတိုင်းအားချစ်ရန်အ ခေါ်ခံထားရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုမုန်းသောသူများကိုပင်လျင်ချန်ထား၍မရပေ။ အလွန်ခက်ခဲသောတောင်းဆိုမူဖြစ်သည်။ သို့သော်အချက်သည်ပါရမီဖြစ်၍သင်ကြားလေ့ကျင့်ယူနိုင်သည်။

ချစ်ခြင်းအခြေခံသောလူမူယဉ်ကျေးမူတစ်ခုကိုတည် ထောင်စို့။

ချစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ် ရေးကိုယ်တာနှင့်ဆိုင်သောရင်းနှီးကျွမ်း၀င်မူကိုသာတည်ဆောက်ပေးသည်မ ဟုတ်။ လူမူရေး၊ ယဉ် ကျေးမူနှင့်စီးပွားရေးကိုလည်းတိုး တက်ဖွံ့ဖြိုးမူကိုဖြစ်ကြောင်း၊ ချစ်ခြင်းဖြင့်တည်သောလူမူအဖွဲ့ အစည်းကိုလည်းတည် ဆောက်ရန်အခြေအနေဖန်တီးပေးကြောင်းဖြင့်ရဟန်း မင်း ကြီး (Blessed) ပေါလ် (၆) နှင့် ရဟန်းမင်း ကြီးစိန့်ဂျွန်ပေါလ် (၂) တို့၏အဆိုကိုကိုးကားမိန့်ကြားခဲ့သည်။

နယ်စည်းမဲ့သောချစ်ခြင်း

လက်ရှိအကြပ်အတည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း၏အကျိုးအမြတ်အတွက်လုပ်ဆောင်ခြင်း ထက်အများအ ကျိုးအတွက်လုပ်ဆောင်ရန်၊ အ များအကျိုးဆောင်ခြင်း၏ အကြောင်း တရားသည် ကိုယ် ကျိုးအောင်စေသည့် အကျိုးတရားကိုဖြစ်ထွန်းစေသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည်အဟန့် အတားမသိ၊ နယ်နိမိတ်မရှိ၊ ယဉ်ကျေးမူ၊ နိုင်ငံရေးမူ၀ါဒ ကွဲပြားခြားနားခြင်းကိုမသိ။ အားလုံးကိုချစ်ခြင်းဖြင့်ရင် ဆိုင်ကျော်လွှားရမည်။ အခြားတစ်ဖက်၌ လက်ရှိအကြပ်အတည်းကို တစ်ကိုယ် ကောင်းဆန်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏အကြပ်အတည်းကိုကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လွှင့်စင်လာသောလူမူရေးအကြပ်အတည်းများကိုကျော်လွှားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်အား လုံး အထူး သ ဖြင့်ခရစ်ယာန်တို့သည်အများအကျိုးကိုသယ်ပိုးဆောင် ရွက် ရမည့်တာ၀န်ရှိသည်။

နိုင်ငံရေးသည်လူမူကျင့်၀တ် ၌အမြစ်တွယ်နေပြီး၊ ချစ်ခြင်းဖြင့်ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးလာရသည်။ ရဟန်း မင်းကြီးက အခါအားလျှော်စွာနိုင်ငံရေးသည်နာမည်မကောင်းကြပေ။ ဤသို့ပြောခြင်းသည်အခြေ အမြစ်မဲ့ ကောင်းမဲ့နိုင်သည်။ သို့သော်လူသားနှင့်အများ ကောင်းကျိုးကိုဗဟိုပြုလုပ်ဆောင်ပါကသန့်ရှင်းသောနိုင်ငံရေးကိုတည် ဆောက်နိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ် သည်။ အထူးသဖြင့်လူမူရေး၊ နိုင်ငံ ရေး၌ဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်နေ သူ များအနေဖြင့် ဤသို့လုပ် ဆောင်ပါက၄င်းတို့၏လူမူရေး၊ နိုင်ငံရေးကျင့်၀တ်များတည်ကြည်ခိုင်မာလာမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များ အထူးသဖြင့်သာမန်ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ဤကျင့်၀တ်ကိုလမ်းကောင်းပြပေးရမည်ဖြစ် သည်။ နိုင်ငံ ရေး ဖြစ်သော် လည်းလူမူရေးအမြင်ကိုပုံဖော်ပေးသောချစ်လေး မြတ်ခြင်းပါမီကိုလည်းကျေးဇူး တင်ရမည်။

လူမူရေးအခြေခံသောချစ်ခြင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လည်းဖတ်ခေါ်

ယခုအချိန်သည်လူမူရေးအ ခြေခံသောချစ်ခြင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော်လူတိုင်းကလိုအပ်ပြီး၊ လူတိုင်းကိုကူညီနိုင် သည်။ လူတိုင်းသည်မိမိတို့တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ကူညီပေးကြရမည်။ အဘယ်သူ့ကိုမျှပယ်ထား၊ ဖယ်ထားခြင်းမပြုရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမူအ ကျင့်များအားဖြင့် အသိမ်ငယ်ဆုံးသောသူတစ်ဦးတစ် ယောက်စီ၌ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ဘုရား သခင်၏ပုံရိပ်လွှာဆောင်ထား သည်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ရမည်။ အ ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘုရား သခင်သည်တစ်ပါးတည်းမဟုတ်။ သုံးပါးတစ်ဆူဖြစ် သည်။ ချစ်ခြင်း၌စုစည်းထားသည်။ ထို့ ကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ် သည်။ ဘုရား သခင်၏ကူညီစောင်မခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့သည်အများကောင်း ကျိုးအတွက်အတူတကွလက် တွဲလုပ် ဆောင်ကြ ပါလျှင်သည်ကမ္ဘာကြီးကိုကုစားပေးနိုင်ကြပါသည်။

ဘာသာပြန်- ဖာသာရ်ကလဲမင့်အားတယ်
https://bit.ly/2Zxl6LN

Add new comment

14 + 3 =