သခင္ခရစ္ေတာ္က သင္အတြက္ မည္သူျဖစ္သလဲ

Casa Santa Marta တြင္ ျကာသာပေတးေန႔က ရဟန္းမင္းႀကီးေဟာၾကားေသာ ၾသဝါဒ
Casa Santa Marta တြင္ ျကာသာပေတးေန႔က ရဟန္းမင္းႀကီးေဟာၾကားေသာ ၾသဝါဒ
ေအာက္တုိဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၈

ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ ၾကာသပေတး ေန႔ Casa Santa Marta ၌ ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေဟာၾကားေသာ မစာၦးတရား တြင္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ က သင့္အတြက္မည္သူလဲ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဟာ အျပစ္သားေတြျဖစ္တယ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိခ်စ္တယ္၊ အဲ့ဒါကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းက ကြၽႏုပ္တို႔ဘဝအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတယ္။
လူတစ္ေယာက္က သင့္ကုိ သခင္ ခရစ္ေတာ္ဆုိတာ ဘယ္သူလဲလုိ႔ေမးခဲ့မယ္ဆုိရင္၊ သူဟာ ေလာကကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္တယ္ အဖ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ျဖစ္တယ္ စသျဖငိ့ ကြၽႏုပ္တုိ႔သင္ၾကားသိခဲ့ရတာေတြထဲကေနေျဖၾကမယ္ ဆုိတာ သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္က သင္အတြက္ မည္သူျဖစ္သလဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းကုိေျဖဖုိ႔အတြက္ေတာ့ ခက္ခဲမယ္ဆုိတာ ကြၽႏု္ပ္သိပါတယ္။ အဲ့ဒီေမးခြန္းကုိ ေျဖဖုိ႔အတြက္ အခက္ၾကဳံေနၾကလိမ္မယ္ ၊ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲ့ေမးခြန္းကုိေျဖဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ အတြင္းစိတ္ႏွလုံးသားကို တူးေဖာ္စမ္းစစ္ရမွာမုိ႔လုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါက သခင္ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ကြၽႏုပ္တုိ႔ရဲ႕အေတြ႔အၾကဳံကေန စတင္အေျဖ႐ွာရမွာမုိ႔လုိ႔ပါပဲ။
တမန္ေတာ္ေပါလူးအတြက္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ဓမၼသျဂဳိၤလ္ ပညာမွာ စသိခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ သူ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံမွာ စသိခဲ့တာ။ ၿပီးမွ သခင္ခရစ္ေတာ္ မက္စီယား သခင္ ႂကြလာမယ္ဆုိတဲ့ၾကဳိတင္ေဟာၾကားခ်က္ေတြကုိေလ့လာရင္းနဲ႔ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ သူရဲ႕သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ သိခြင့္ရျခင္းအစက သူ ျမင္းေပၚကက်တယ္။ သူ႕ႏွလုံးသားမွာ ဘုရားသခင္စကားေျပာတယ္။ ဘုရားကုိသိျခင္းက အေတြအၾကဳံကေနစတင္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။ အဲ့ဒီေနာက္ပုိင္းမွ ေပါလူးက သူရခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကဳံခံစားခ်က္ကုိ ခရစ္ယာန္ေတြ ကုိ ခံစားေစခ်င္ခဲ့တာ။
တမန္ေတာ္ေပါလူးကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္က သင္အတြက္ မည္သူျဖစ္သလဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းကုိ ေမးၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သူေျဖမွာက သူငါ့ကုိ ခ်စ္တယ္၊ သူဘဝတခုလုံးကို ငါအတြက္ေပးတယ္ အဲ့လုိပဲေျဖလိမ့္မယ္၊ အဲ့ဒီအေျဖက သူကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကဳံက ရခဲ့တာပဲ။ အဲ့လုိအေတြ႔အၾကဳံမ်ဳိးရ႐ွိဖုိ႔၊ တမန္ေတာ္ေပါလူးက လူေတြကုိလုိက္လံေဟာၾကားခဲ့တယ္၊ အဲ့ဒီလုိအေတြ႔အၾကဳံမ်ဳိးက သခင္ခရစ္ေတာ္နဲ႔ သင္နဲ႔ ဘယ္လုိ႔အေတြ႔အၾကဳံမ်ဳိး႐ွိသလည္းဆုိတာကေန ထြက္ေပၚလာမယ့္ အေျဖပါပဲ။ သင့္ဘဝမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ သင့္ကုိ တကယ္ခ်စ္တယ္၊ သူဘဝတစ္ခုလုံးကုိ သင့္အတြက္ေပးဆပ္ထားတယ္ဆုိတာ ခံစားရလား၊ အဲ့ဒီမွာ အေျဖ႐ွိတယ္။
တမန္ေတာ္ေပါလူး သခင္ခရစ္ေတာ္ သိလာရျခင္းရဲ႕ အဓိကအခ်က္က သူကုိသူ အျပစ္သားအျဖစ္ ခရစ္ယာန္ေတြ ညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့သူအျဖစ္ စတင္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းက စတင္တယ္၊ ကုိယ္ကုိကုိ အျပစ္သားအျဖစ္စတင္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလုိက္ျခင္းက ဘုရားကုိ ေတြ႔ၾကဳံဖုိ႔ ပထမေျခလွမ္းစတင္လုိက္ျခင္းပါပဲ။ တမန္ေတာ္ေပါလူးက သခင္ခရစ္ေတာ္ သူအတြက္ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြ အားလုံး သူရဲ႕ ေရးသားခဲ့တဲ့ စာေတြထဲမွာ သူအကုန္ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အျပစ္သားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းက ဘုရားနဲ႔ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ့ရ႐ွိဖုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းပါပဲ။ ငါဘာမွမတတ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာ လက္ခံလုိက္ျခင္းပါ၊ တမန္ေတာ္ေပါလူးက သူရဲ႕ ဆုိးဝါတဲ့အေျခအေနကို သိျမင္သြားတယ္။ သူကယ္တင္ခံရဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာကုိ လက္ခံလုိက္တယ္။ သူ႕ကုိသူ ဘုရားရဲ႕သားသမီးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရဖုိ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေပးဆပ္ကယ္တင္မႈ လုိအပ္တယ္ဆုိတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္း က သူဘဝကုိေျပာင္းလဲေစခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ငါတုိ႔အားလုံးဟာ အျပစ္သားေတြပါ။ ဒါကို သိရမယ္၊ ခံစားရမယ္၊ ငါ့တုိ႔ကယ္တင္ခံရဖုိ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အနစ္နာခံမႈ လုိအပ္တယ္ဆုိတာကို သိေနရမယ္၊ အဲ့ဒီပုဂၢဳိလ္ဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။
ဒုတိယအခ်က္ အေနနဲ႔ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိသိ႐ွိဖုိ႔က ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ ကမၼဌာန္းထုိင္ျခင္း၊ တရားသေဘာကုိေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္သာ သိ႐ွိႏုိင္မယ္။ သူေတာ္စင္တစ္ပါး ဆုေတာင္းစာေလးက အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္။ "အုိသခင္ ကုိေတာ္ကုိလည္းသိခ်င္တယ္၊ ကုိယ့္ကိုကုိယ္လည္း သိခ်င္တယ္"
သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိသိဖုိ႔က ေကာင္းတာေလးေတြ နစ္ခြန္းသုံးခြန္းေျပာေန႐ုံနဲ႔ မရပါဘူး၊ ႀကီးမားတဲ့ ခြန္အားစုိက္ထုတ္မႈ စြန္႔စားမႈကုိ ျပဳလုပ္ရမယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အကန္႔အသတ္မ႐ွိျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အကန္႔အသတ္မ႐ွိ သိေအာင္ၾကဳိးစားေနရမယ္။
ငါတုိ႔လုပ္ႏုိင္တာ၊ ေတြးေခၚႏုိင္တာထက္ သူပုိလုပ္ေပးႏုိင္တယ္။ ငါတုိ႔လုပ္ရမွာက ေတာင္းခံဖုိ႔ပါပဲ။ မိမိကုိယ္ကုိယ္စိတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ကုိယ္ေတာ့္ကုိသိခ်င္တယ္၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သိခ်င္တယ္၊ ကုိေတာ္ကြၽႏု္ပ္ကုိခ်စ္တယ္၊ ကြၽႏု္ပ္ကုိအားလုံးေပးခဲ့တယ္၊ အဲ့ ဒီေမတၱာေလးကုိ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ရြတ္ဆုိေနရမယ္။ အဲ့ဒါက ငါတုိ႔အတြက္ ခြန္အားနဲ႔ သက္ေသခံျခင္းျဖစ္တယ္။ ျဖဴစင္ျခင္းပါရမီ ဆုိတာ သခင္ခရစ္ေတာ္သင္ႏွလုံးသားထဲမွာ ႐ွိေနျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္တယ္။
- ကုိယ္ကုိကုိယ္ အျပစ္သားျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိ႐ွိလက္ခံပါ။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ အျပစ္သာျဖစ္မွန္းသိမွ သင့္ဘဝ ေ႐ွ႕ဆက္လုိ႔ရမွာေလ။
- ကုိယ္ေတာ့္ကုိသိခ်င္တယ္၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သိခ်င္တယ္၊ ကုိယ္ေတာ္ ကြၽႏု္ပ္ကုိခ်စ္တယ္၊ ကြၽႏု္ပ္ကုိအားလုံးေပးခဲ့တယ္၊ အဲ့ ဒီေမတၱာေလးကုိ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ရြတ္ဆုိပါ။

https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2018-10/pope-francis-homily-daily-mass-knowing-jesus.html

#pope, #mass, #recognition, #preach, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

9 + 5 =