လွပေသာပါရမီမ်ား သီးပြင့္ၾကစို႕။

ေႏြဦးရာသီရဲ႕ ပထမဆံုးေန႕ျဖစ္တဲ့ March 21, 2018  မွာ ပါပါးဖရန္စစ္ႏွင့္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာလူေတြနဲ႕ေတြ႕ဆံုၾကတဲ့ခါမွာ ပါးပါး က ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေႏြဦးရာသီကိုပိုင္ဆိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေမတၱာပို႕သေပးရင္း လူထုပရိတ္သတ္ၾကီးကို ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ ေႏြဦးရာသီမွာ ရြက္သစ္ရြက္ႏုေလးေတြထြက္ၾကတယ္။ ပန္းေလးေတြ ပြင့္လာၾကတယ္။ ဆိုျပီး စကားခ်ီကာ လူထုပရိသတ္ၾကီးကို  ေမးခြန္းေလးတစ္ခုေမးထားပါတယ္။ “နာမက်န္းတဲ့ သစ္ပင္က အသီးေကာင္းေကာင္းသီးႏိုင္သလား။ အျမစ္မပါတဲ့အပင္က  အပြင့္ေကာင္းေကာင္း ပြင့္ေစပါသလား။ ေရေလာင္းမခံရတ့ဲအပင္၊ မိုးေရမရတဲ့အပင္က အသီးအပြင့္ ေကာင္းေကာင္းပြင့္ႏိုင္ၾကသလား။” ဆိုတဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။  ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူအုပ္ျကီးကလည္း “No” ဆိုတဲ့ အေျဖကို တျပိဳင္တည္းေျဖၾကပါတယ္။  ပါပါး ဖရန္စစ္က ဆက္လက္ျပီး ဒါဟာကၽြႏု္ပ္တို႕သင္ခန္းစာယူရမယ့္အရာျဖစ္တယ္လို႕ ဆက္လက္ျပီးသတိေပး ျမြတ္ၾကား ထားပါတယ္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကက္သလစ္ခရစ္ ခရစ္ယာန္ေတြအေနျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ စကၠရမင္တူးမ်ားခံယူျခင္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘ၀လွပစြာ ပြင့္လန္းႏိုင္ဖို႕ ေရေလာင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႕ လည္းဆက္လက္ျပီးျမြတ္ၾကားထားပါေသးတယ္။ အျမစ္မပါတဲ့သစ္ပင္ႏွင့္ ေရေလာင္းမခံရတဲ့ သစ္ပင္ဟာ  မသီးမပြင့္ နိုင္တဲ့အျပင္ မၾကာခင္မွာ ေသဆံုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕အျမစ္ျဖစ္ရမယ္လို႕ ဆက္လက္ျပီး ျမြတ္ၾကားထားပါေသးတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျမစ္တြယ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဘ၀မွာ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ရေပမယ့္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းေက်းဇူးခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ လူေတြရဲ႕ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကို ခံရေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ခမည္းေတာ္ကို နာခံတဲ့စိတ္ဓါတ္၊ လူေတြကို ခ်စ္လြန္းအားျကီးျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡမ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အျပစ္မရွိတ့ဲ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ အျပစ္ရွိတဲ့လူတစ္ဦးလို ဆက္ဆံခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာဒါေတြကို အျပစ္မယူခဲ့ဘူး။ အဆံုးစြန္ထိေအာင္ ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ဘ၀ကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းေတြနဲ႕ေ၀ဆာေစခဲ့တယ္။ ကၽြန္ပ္တို႕လူသားေတြအေနနဲ႕ သခင္ေယဇူးထံေတာ္မွာ အျမစ္တြယ္ၾကရမယ္ဆုိရင္ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေကာင္းေသာပံုသက္ေသျပႏိုင္တဲ့သူ၊ ပါရမီအသီးအပြင့္ေတြႏွင့္ ေ၀ဆာၾကတဲ့ သူေတြ၊  ျဖစ္လာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ဆန္႕က်င္ဘက္ အေနနဲ႕စဥ္းစားၾကမယ္ဆိုရင္ လူေတြ ဘာလို႕အသီးေကာင္း၊ အပြင့္ေကာင္း ဆိုတဲ့ေအာင္ျမင္မႈ ဘာလို႕ မရရွိၾကတာလဲ။ အိုင္းစတိုင္းကေတာ့ လူေတြမေအာင္ျမင္ရျခင္း အဓိက (၁၀) ခ်က္ကို ဒီလိုဆိုထားပါတယ္။

၁. သူတပါးအေပၚသံသယျဖစ္ေနျခင္း

၂.မေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုဘဲစဥ္းစားေနျခင္း

၃.မိ္တ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေပၚမွာ  မေလးမစားဆက္ဆံျပဳမူျခင္း

၄.မေအာင္ျမင္မွာကို ေၾကာက္ရြ႕ံေနျခငး္

၅. တပါးသူရဲ႕မေကာင္းေၾကာင္းကို လိုက္ေျပာေနျခငး္

၆.တျခားသူေတြအေပၚမွာေရာ၊ မိမိကုိယ္ကိုမွာေရာ အျပစ္ေတြကို ရွာေနျခင္း

၇.စိတ္တိုေဒါသထြက္ျခင္း

၈. ပ်င္းရိျခင္း

၉. မေကာင္းတဲ့စကားလံုးေတြကိုဘဲေျပာေနျခင္း

၁၀. တစ္ပါးသူအေပၚမွာ ေမတၱာမထားနိုင္ျခင္း

စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါလို႕ မိန္႕ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။  အတိုခ်ဳန္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ မိမိအျမစ္ေတြကို ရွိေနေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္၇ဲ႕အျမစ္က အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမယ့္အရာေတြကိုသာ စုပ္ယူေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပါပါးေျပာတဲ့ လွပတဲ့အသီးအပြင့္ေတြ ျဖစ္မလာမွာေတာ့အေသအခ်ာပါဘဲ။ ဒါဆိုရင္ခရစ္ေတာ္မွာ ဘယ္လိုအျမစ္တြယ္ၾကရမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းလည္းေမးစရာရွိလာပါတယ္။ နည္းပညာ ထြန္းကားလြန္းတဲ့ ဒီေခတ္မွာ၊ ကၽြန္ုပ္တို႕ေန႕တိုင္း၊ သြားတဲ့ေနရာတိုင္း လက္ကိုင္ဖုန္းေတြ ကိုယ္နဲ႕မကြာယူေဆာင္ျကတဲ့ ကၽြန္ုပ္တို႕ကို “ သင္တို႕ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာကို လက္ကိုင္ဖုန္းေတြအသံုးျပဳသလို အသံုးျပဳၾကပါ။ ဆိုျပီး ပါပါးက စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာကို လက္ကိုင္ဖုန္းလို အသံုးျပဳျခင္းက ဘာျဖစ္လာမွာလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျပင္သြားရင္ လက္ကိုင္ဖုန္းမပါဘဲနဲ႕ အျပင္မသြားၾကဘူး။ ေမ႕သြားရင္ေတာင္မွ အိမ္ျပန္ျပီး ျပန္ယူၾကတယ္။ ျပီးရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ဘာ message ေရာက္ေနလဲ၊ အျမဲတမ္းစစ္ၾကရတယ္။ ဒီလိုဘဲ သမၼာက်မး္စာကိုလည္း အဲဒီလို အသံုးျပဳၾကဖို႕ပါပါးက ကၽြႏ္ု္ပ္တို႕ကို တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒါဟာ ျကီးမားခက္ခဲတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဟုတ္ေပမယ့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႕ ပ်က္ကြက္ေနၾကတာေတာ့ အေသအခ်ာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သမၼာက်မ္းစာကို ကၽြန္ုပ္တို႕လက္ကိုင္ဖုန္းကဲ့သို႕ အသံုးျပဳၾကရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ  ဆိုျပီးေဇာဒကတက္ ေမးခ်င္ၾကသူေတြ လက္ကိုင္ဖုန္းက message ေတြ ခဏခဏ ဖတ္္ေနၾကသလို သမၼာက်မ္းစာကို ခဏခဏဖြင့္ဖတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဘုရားဆီကေန ေသြဖယ္နိုင္တဲ့ ေနွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ဆိုျပီး ပါပါးက အားေပးရင္း ျမြတ္ဆိုထားပါတယ္။ ဒါဟာေသးငယ္တဲ့အရာလို႕ထင္ရေပမယ့္ မိမိဘ၀ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ကိုပို႕ ေဆာင္ေပးမယ့္ နည္းလမ္းေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ေဆြမ်ိဳးေတြ၊ အသိမိတ္ေဆြေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လူေတြဆီက Message ေတြ ခဏခဏဖြင့္ဖတ္ၾကသလို အသက္ေပးတဲ့ ဘုရားရဲ႕ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခဏခဏဖြင့္ဖတ္ဖို႕ မသင့္ေတာ္ေပဘူးလား။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးဟာ မိမိဘ၀ကို ခရစ္ေတာ္ဆီမွာ အျမစ္တြယ္မယ္။ ဗုဓၵဘာသာ၀င္တစ္ဦးကလည္း မိမိဘာသာတရားရဲ႕ ဆံုးမသြန္သင္မႈေတြမွာ အျမစ္တြယ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လမ္းမွားေရာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။  ၂၀၁၈ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ ရုပ္ရွင္ေလာကသားေတြအတြက္ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၇ဲ႕အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕မိန္႕ခြန္းဟာလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕စကားအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီလိုပါ။ မိဘက မိဘတာ၀န္ေက်မယ္။ သားသမီးက သားသမီးတာ၀န္ေက်မယ္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ေက်မယ္ဆိုရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ သူမ်ားႏိုင္ငံထက္ ပိုျပီး တိုးတက္ဖြ႕ံျဖိဳးတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္လာမယ္။ မိမိဘ၀မွာ တာ၀န္ဆိုတဲ့ စကားဟာ အေရးအၾကီးဆံုးစကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အေရး၊ အခြင့္အေရး၊ ဆိုျပီး ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုလာၾကခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ဆိုတဲ့ အရာႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ သူမ်ားႏိုင္ငံထက္ ဖြ႕ံျဖိဳးလာမွာျဖစ္တယ္ဆိုျပီး ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္္ ခရစ္ယာန္တာ၀န္ေက်ျပြန္ဖို႕ လိုအပ္သလို၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးကလည္း ဗုဒၶဘာသာတာ၀န္ေက်ျပြန္ဖို႕လိုပါတယ္။  လူတိုင္းမိမိတာ၀န္ ေက်ျပြန္ၾကရင္း  မိမိရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ကို မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ အျမစ္တြယ္ျခင္းမွ ေ၇ွာင္ဖယ္ၾကရင္း မိမိဘ၀ကို လွပေသာပါရမီမ်ား သီးပြင့္ျခင္းျဖင့္ တန္ဆာဆင္ၾကပါစို႕လို႕ အားလံုးကို တုိက္တြန္းလိုက္ဘယေစ၇ွင္။