လွပကမာၻေျမတည္ေဆာက္ဖို႕ ပါရမီျဖည့္ဖက္မ်ားလိုအပ္။

ဒီကေန႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနနဲ႕ Papa Francis ၾကြလာဖို႕အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ျကတယ္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈ ေတြလုပ္ၾကတယ္။ သူၾကႊေရာက္လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ အမိျမန္မာျပည္မွာလည္း အေကာင္းဘက္ကိုေျပာင္းလဲလာဖို႕၊ အရင္ႏွင့္မတူတဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးျခင္းေတြရွိလာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။  2013ခုႏွစ္ September 16 ရက္ေန႕က စိန္မာသား ဘုရားေက်ာင္းငယ္မွာ Papa Fransic ရဲ႕ ၿသ၀ါဒေလးဟာ ဒီကေန႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕ Papa Francis ၾကြလာဖို႕အခ်ိန္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကို တိုက္ရိုက္ေျပာေနသလို ေတာင္ထင္ရပါတယ္။ အဲဒီၾသ၀ါဒေလးဟာ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၄ ႏွစ္တာ ျကာေနျပီျဖစ္ေပမယ့္ ဒီကေန႕ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ခြန္အားယူစရာ၊ လိုက္နာစရာ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႕ အတြက္ သင့္ေတာ္လွတဲ့ ျသ၀ါဒေလးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ ၾသ၀ါဒရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေလးကေတာ့ “လူေတြကိုခ်စ္တတ္တဲ့ စိတ္ႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဟာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ပါရမီျဖစ္တယ္။” ဆိုျပီးေတြ႕ရပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ၾသ၀ါဒကို နားဆင္ၾကျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္၊ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ဖို႕ခြန္အား သစ္မ်ား ေမြးယူၾကပါစို႕။ လို႕ ဦးစြာဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။ 2013ခုႏွစ္ September 16 ေန႕အတြက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအစီစဥ္မွာ ေထာက္ရႈရမည့္ က်မ္းကေတာ့ လူတစ္ရာတပ္မႈးက သူ႕ရဲ႕ငယ္သား ေသခါနီးအထိ နာမက်န္းျဖစ္ေနတာကို သခင္ေယဇူးဆီသြားျပီးအသနားခံကာ ကုသေပးဖို႕ ေတာင္းခံတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟာ သူ႕ရဲ႕ငယ္သားအေပၚ ဘယ္ေလာက္ ဂရုစိုက္ျပီး ခ်စ္ခင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိနိုင္တဲ့ က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ကို မွီျငမ္းျပီး ေဟာခဲ့တဲ့ Papa Francis ရဲ႕ ၾသ၀ါဒကေတာ့ ဒီလိုပါ။

“ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းထဲက လူတစ္ရာတပ္မွဴးဟာ သူ႕ရ႕ဲအေစခံ က်န္းမာျခငး္အတြက္ ႏိွမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္၊ ယံုၾကည္ျခငး္အျပည့္အ၀ျဖင့္ သခင္ေယဇူးထံေတာင္းခံခဲ့တယ္။ စိန္ေပါလ္ရဲ႕ သိေမာသီျမိဳ႕သား တို႕ထံေရးတဲ့စာထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အျကီးအကဲမ်ားအတြက္ သူတို႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈတို႕အတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သဖို႕တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားဟာ ကိုယ့္ရဲ႕လူေတြ အေပၚမွာ ခ်စ္ခင္ျကင္နာၾကရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ မခ်စ္တတ္တဲ့သူဟာ စည္းကမ္းပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ တင္းျကပ္လို႕ရမယ္။ အလုပ္အကိုင္တိုင္းမွာ စနစ္က်စြာ ေစခိုင္းႏိုင္ၾကမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ စစ္မွန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ သမၼာက်မ္းစာထဲက ဒါ၀ိတ္ဟာ သူ႕ရဲ႕လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူေတြကုိဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ဆိုတာ သတိရၾကစို႕။ သူ႕ရဲ႕လိမ္ညာမႈ အေပၚသူ႕ရဲ႕ လူေတြကို ျပစ္ဒဏ္မေပးဘဲ သူ႕ကိုသာ အျပစ္ယူဖို႕ ဘုရားသခင္ကိုေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီက်မ္းစာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ေတြ႕ရွိႏိုင္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕လက္ေအာက္ခံ လူေတြကိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိတာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြမွာ ရွိရမယ့့္ ပါရမီေတြျဖစ္ပါတယ္။

ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ မိမိရဲ႕လူေတြအေပၚခ်စ္ျခင္းမရွိတဲ့သူဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့သူမဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရ  အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအေနနဲ႕လည္း မိမိကုိယ္ကို ဒီေမးခြန္းမ်ားေမးသင့္ပါတယ္။

၁။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ေပးဖို႕၊ ခ်စ္ျခင္းေတြရွိပါသလား။

၂။အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္္ဖို႕အတြက္၊ သူတို႕ရဲ႕ မတူညီတဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို နားေထာင္ေပးဖို႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိပါသလား။

အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြအေနနဲ႕ ဒီေမးခြန္းေတြ မိမိကိုယ္ကို မေမးၾကဘူးဆိုရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ျခငး္ဟာ ေကာင္းလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။  အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႕ မိမိရဲ႕ျပည္သူျပည္သားေတြကို ခ်စ္တဲ့သူဟာ ႏွိမ့္ခ်တဲ့သူျဖစ္တယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ စိန္ေပါလ္ကလည္းကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ျငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာေနထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႕ အာဏာပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ၊ ဘုရင္ေတြအတြက္ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႕သေပးဖို႕ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ လစ္လ်ဴရႈလို႕ရတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕လူေတြက ဒါေတြဟာကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ မဆိုင္ဘူး။ တာ၀န္ခံေတြရွိတာဘဲ လို႕ေျပာၾကလိမ့္မည္။ ဒါဟာမဟုတ္ပါဘူး။  သူတို႕ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ၊ ကုိယ္လည္းတာ၀န္ရွိတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။   ႏုိင္ငံေရးမွာ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန အေကာင္းဆံုး ပါ၀င္ၾကရမယ္။ ဒါမွသာ သူတို႕လည္း ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ၾကမွာျဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္ၾကီးကလည္း ႏိုင္ငံေရးဟာ လူမႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ျပီး၊ ဂရုဏာလုပ္ငန္းထဲမွာ အျမင့္ျမတ္ဆံုးလုပ္ငန္းဆံုးျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အလုပ္ျဖစ္လို႕ပါဘဲ ဆိုျပီး ေျပာထားပါတယ္။  ဒီအရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လက္ေဆးလို႕ရတဲ့အရာမဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ဘက္ကလည္း တစ္စံုတစ္ခု ေပးဆပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ႏုိင္ငံေရးကို မေကာင္းေျပာၾကတယ္။ အရာအားလံုးဟာ ယိုယြင္းေနတယ္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားျကည့္လိုက္၇င္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္းစာဖတ္ လိုက္၇င္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းတဲ့သတင္းေတြ၊ တိုက္ခိုက္တာေတြသာ ၾကားေနၾကရတယ္။  က်မ္းစာထဲက ဒါ၀ိတ္လိုဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ မွားေကာင္းမွားၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕စကားလံုး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ျပဳျပင္ေပးျခင္းတို႕ျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကက္သလစ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရာေႏွာမႈ မ၇ွိရဘူးလို႕ ၾကားဖူးခဲ့ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ မွားေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကက္သလစ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ျပီး အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္တယ္။  အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တာက ဆုေတာင္းျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ စိန္ေပါလ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ဖိတ္ေခၚထားသလိုဘဲ လူသားအားလံုးအတြက္၊ ဘုရင္ေတြအတြက္၊ ရာထူးဂုဏ္ထူးျကီးမားသူေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ မေကာင္းတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ အတြက္လည္းဆုေတာင္းေပးၾကရမယ္။ ဒါမွသာ သူတို႕ဟာႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္၊ သူ႕တို႕ရဲ႕လူေတြကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၾကျပီး ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္တဲ့သူေတြျဖစ္လာၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ကိုယ့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းမျပဳတဲ့သူေတြဟာ ေကာင္းတဲ့ခရစ္ယာန္ေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဆိုးေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာင္းလဲလာၾကဖို႕ ဆုေတာင္းၾကရမယ္။ ဒါဟာ ကၽြႏ္ုပ္ေျပာတာသက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာ St.Paul ကေျပာထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႕အားလံုး မိမိတို႕ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အေတြးအေခၚမ်ား၊ အေကာင္းဆံုးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးၾကရမည္။ ဒီအရာေတြအားလံုးထက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးဟာ ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၾကဖို႕၊ ကိုယ့္ရ႕ဲတိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္ရဲ႕လူမ်ိဳး၊ ကမာၻျကီးကို ေကာင္းမြန္စြာဦးေဆာင္ႏိုင္ၾကျပီး ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္သယ္ပိုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကဖို႕ အတြက္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႕။” ဆိုျပီး သူ႕ရဲ႕ ၾသ၀ါဒကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီၾသ၀ါဒေလးဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကို စိန္ေခၚတဲ့ ၾသ၀ါဒဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ၾကရင္ မိမိတို႕ရဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေပၚမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားၾကရမယ္။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၇ွိၾကရမယ္။ မိမိဟာ ငယ္သားတစ္ဦးျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း ငယ္သားေကာင္းျဖစ္ၾကဖို႕ လိုအပ္လွပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကေန ပါ၀င္ကူညီၾကရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ၾကီးဟာ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္လာမွာေသခ်ာပါတယ္။ တဘက္ကေန ျကည့္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ဟာ ဘယ္အဖြ႕ဲအစည္းထဲမွာမွ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ဦးေတာ့ ကိုယ္ဟာ ကိုယ့္စိတ္ဆႏၵကို ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ သူေတာ့ ျဖစ္ဖို႕လိုအပ္လွပါတယ္။  ကိုယ္ဟာ မေကာင္းေသာအျပဳအမူ၊ အၾကံအစည္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္လိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵကို ခ်ိဳးနွိမ္ႏိုင္ဖို႕ ကိုယ့္စိတ္ကို အေကာင္းဘက္သို႕ ေျပာင္းလဲေတြးေတာဖို႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ့္စိတ္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ရမယ္။ တဘက္မွာ ျကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အၾကံအစည္ေတြကို ခ်ိဳးႏွိမ္ျပီး အေကာင္းဘက္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕၊ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ေကာင္းတဲ့အသိစိတ္ရဲ႕ လွံဳ႕ေဆာ္မႈကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႕မိမိဟာ၊ မိမိစိတ္ရဲဲ႕ငယ္သားေကာင္းျဖစ္ဖို႕လည္း အေရးၾကီးျပန္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ဆႏၵကို ခ်ိဳးႏွိမ္ႏိုင္ျခင္းဟာ မိမိအတြက္ ကိုယ္ဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ကိုယ္ဟာ မိမိအတြက္ ငယ္သားေကာင္းျဖစ္ရျပန္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္မွ သူတပါးအေပၚေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္မယ္။ မိမိကိုယ္မိမိ ငယ္သားေကာင္းျဖစ္မွလည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပါရမီျဖည့္ေပးတတ္တဲ့ ငယ္သားေကာင္းျဖစ္ၾကမွာျဖစ္တယ္။  1 Thesalonian 5:12-13 ထဲမွာ “ ထိုမွတပါး ညီအစ္ကိုတို႕၊ သင္တို႕တြင္ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သခင္ဘုရားအခြင့္ႏွင့္ အုပ္စိုးျခင္း၊ သတိေပးျခင္းအမႈကို ျပဳေသာသူတို႕ကို သိမွတ္၍ ၊ သူတို႕ျပဳေသာအမႈေၾကာင့္ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ အလြန္ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္မည္ အေၾကာင္း ငါတို႕သည္ေတာင္းပန္ၾက၏။ အခ်ငး္ခ်င္းအသင့္အတင့္ ေနၾကေလာ့။” ဆိုျပီး ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕လူသားမ်ားအားလံုး မိမိက်ရာေနရာ၌ ကုိ္ယ့္ရဲ႕တာ၀န္မ်ားကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ အသင္းေတာ္အတြက္၊ ကမာၻသူ၊ ကမာၻသားအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳတဲ့ လူသားမ်ားအျဖစ္ေနထိုင္ၾကရင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ဆုေတာင္းျခင္း အားျဖင့္ လွပတဲ့ကမာၻျကီးကို တည္ေဆာက္ၾကပါစို႕လို႕အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစရွင္။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။