လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံမွ ထြက္႐ွိလာမည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အသင္းေတာ္မွ နည္းလမ္း႐ွာ၍ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္​ေဖာ္ရန္ လူငယ္မ်ားေမွ်ာ္လင့္

လူငယ္ကုိယ္စလွယ္တဦးျဖစ္သူ ၾသစေၾတလွ် ႏုိင္ငံသား Sebastian Duhau
လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံမွ ထြက္႐ွိလာမည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အသင္းေတာ္မွ နည္းလမ္း႐ွာ၍ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္​ေဖာ္ရန္ လူငယ္မ်ားေမွ်ာ္လင့္
ေအာက္တုိဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၈

"လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေနေသာ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ တြင္ တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ လူငယ္မ်ားထဲမွ လူငယ္ကုိယ္စလွယ္တဦးျဖစ္သူ ၾသစေၾတလွ် ႏုိင္ငံသား Sebastian Duhau မွ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံမွ ထြက္႐ွိလာမည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အသင္းေတာ္မွ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္​ေဖာ္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔လူငယ္ေတြၾကားမွာ မတူညီတဲ့ အမွန္တရားေတြ႐ွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပြင္ပြင့္လင္းလင္းေဆြေႏြးခြင့္ရၾကတယ္၊ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကလည္းလူ ငယ္ေတြကုိနားလည္ႏုိင္ေအာင္ၾကဳိးစားနားေထာင္ေပးၾကတယ္၊ လူငယ္ေတြကလည္း ႐ွင္းျပေပးခဲ့ၾကတယ္၊
အဲ့ဒါဟာ လူငယ္ေတြအတြက္ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ တျခားလူငယ္ေတြကုိလမ္းၫြန္ေပးမယ္​့တာဝန္႐ွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္က လူငယ္ေတြအတြက္ ဘာမွ လမ္းခင္းမေပးႏုိင္ဘူး လုပ္ေပးႏုိင္တာမ႐ွိဘူးလုိ႔ခံစားေနတဲ့လူငယ္ေတြကုိ ထုတ္ျပႏုိင္စရာ တခုခု ရခ်င္တယ္။ အဲ့ဒါမွ အသင္းေတာ္က လူငယ္ေတြနဲ႔ အတူ လက္တြဲ သာသနာျပဳေနတယ္ဆုိတာ သိလာၾကမယ္။
အသင္းေတာ္ရဲ႕သဘာဝကုိက အတူတကြေဖးမလက္တြဲသြားျခင္းပါ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္နဲ႔လူေတြလုိ အသင္းေတာ္နဲ႔လူေတြ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြဖြဲ႔ရင္း၊ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ၾကဖုိ႔ပါပဲ၊
အသင္းေတာ္အေနနဲ႔လူငယ္ေတြအေပၚ အျပန္အလွန္နားလည္မ​ႈ့ေပးၿပီး အတူတကြလက္တြဲသြားဖုိ႔ပါပဲ ဟု ၾသစေၾတလွ် ႏုိင္ငံသား Sebastian Duhau မွ သူရဲ႕ အျမင္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာင္ႏုတ္​ေ​ဖာ္ျပပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/synod-youth-2018-interview-young-auditor-australia.html

#synod, #youth, #bishop, #pope, #peterkm,
Photo credit to Vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

4 + 13 =