လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ ရလဒ္အေပၚ ကုိယ့္အရပ္ေဒသမွာ ဘယ္လုိကုိက္ညီေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမွာလဲ

ပုိလန္ႏုိင္ငံမွ ဆရာေတာ္ Stanislaw Jan Dziuba
လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ ရလဒ္အေပၚ ကုိယ့္အရပ္ေဒသမွာ ဘယ္လုိကုိက္ညီေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမွာလဲ
ေအာက္တုိဘာလ ၁၆၊ ၂၀၁၈

လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ တက္ေရာက္လ်ွက္႐ွိေသာ ပုိလန္ႏုိင္ငံမွ ဆရာေတာ္ Stanislaw Jan Dziuba မွ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ အေပၚ သူ၏ အျမင္ကုိယခုလုိ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
"လူငယ္ေတြ သူတုိ႔ ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ၊ ႐ုန္းကန္မႈေတြကုိ ညီလာခံကို ယူလာၾကတယ္။
တကယ္ကုိၾကည္းႏူးစရာေကာင္းတယ္။ တကယ့္ ကက္သလစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရပါပဲ၊ အဲ့ဒီမွာ လူငယ္ေတြပါဝင္လာေအာင္ ေခၚေဆာင္ႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းသစ္ေတြ၊ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ခရစ္ေတာ္ဆီေခၚေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အခြင္လမ္းေတြ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိလာၾကတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕အေျခအေနက တသမတ္တည္း မ႐ွိႏုိင္တဲ့အတြက္
ညီလာခံကေတာ့ လူငယ္အေယာက္တုိင္းစီရဲ႕
အေျခအေနနဲ႔ကုိက္ညီတဲ့အေျဖကိုေတာ့ မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေပမဲ့ ကုိက္ညီနီးစပ္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနတစ္ခုဆီထိေတာ့ေခၚေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္အေနနဲ႔ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုကုိျမင္တာကေတာ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ ရလဒ္အေပၚ ကုိယ့္အရပ္ေဒသမွာ ဘယ္လုိကုိက္ညီေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမလဲဆုိတာပါ။ လူငယ္တာဝန္ခံပုဂၢဳိလ္ေတြဘယ္လုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမလဲ။ ဒီအခ်က္ဟာ သာသနာနယ္ အသီးသီးတုိင္းအတြက္ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါ။
ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ စိတ္အားထက္သန္တဲ့လူငယ္ေတြကုိဘယ္လုိ႐ွာမလဲ။ သူတုိ႔ကေန တျခားလူငယ္ေတြကုိ ကူညီလမ္းျပေပးဖုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္မလဲ ဒါကလည္းအရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ကုိယ့္သာသနာနယ္ အသီးသီးမွာ႐ွိတဲ့ လူငယ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးေတြကုိ တာဝန္ခံေတြက ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမယ္။ လူငယ္ေတြကုိ ဘယ္လုိ သင္တန္းေပးၾကမလဲ။ ပုံေဖာ္ေပးၾကမလဲ။ အဲ့တာေတြလုပ္ဖုိ႔အတြက္ လမ္းၫြန္မႈ၊ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြ စတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးေ႐ွ႕မွာ ေစာင့္ၾကဳိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူငယ္ေတြကုိယုံတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္အေပၚမွာထားတဲ့သူတုိ႔ရဲ ယုံၾကည္ျခင္းက အနစ္နာခံေပးဆပ္ဖုိ႔တြန္းအားေပးေနမယ္ဆုိတာ ယုံၾကည္တယ္။ အသင္းေတာ္တကယ္ ဒုကၡေရာက္တဲ့ေနရာေတြမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ခုိင္မာတဲ့ယုံၾကည္ျခင္းကုိေတြရတယ္။
ဒီဂ်စ္တယ္ ကမာၻႀကီးက အသင္းေတာ္နဲ႔လူသားအားလုံးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အခြင္းလမ္းေတြ ဖန္တီးႏုိင္သလုိ အျခားတဖက္မွာလည္း
သတိထားရမယ့္ အေျခအေနက ယေန႔ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္ႀကီးထည္းမွာ လူငယ္ေတြဟာ တကဲ့လက္ေတြ႔ဘဝ ခင္မင္မႈထက္ message box ထဲ က စာလွလွေလးေတြကုိသာ ေမွ်ာ္ေနၾကတာ။ တကယ့္ လက္ေတြဘဝထဲမွာ ဝင္ေရာက္အသက္႐ွင္ေနထုိင္ၾကည့္ဖုိ႔၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကဖုိ႔၊ သူတုိ႔ကို လမ္းျပေပးဖုိ႔လုိတယ္။ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ ရလဒ္အေပၚ ကုိယ့္အရပ္ေဒသမွာ ႐ွိတဲ့လူငယ္မ်ား ဘာသာဝင္မ်ား၊ တာဝန္႐ွိသူအားလုံးရဲ႕ ဘဝထဲကုိစိမ့္ဝင္သြားဖုိလုိပါတယ္" ဟု လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ တက္ေရာက္လ်ွက္႐ွိေသာ ပုိလန္ႏုိင္ငံမွ ဆရာေတာ္ Stanislaw Jan Dziuba မွ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ အေပၚ သူ၏ အျမင္ကုိ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/synod-youth-2018-interview-south-africa.html

#synod, #youth, #bishop, #pope, #peterkm,
Photo credit to Vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

8 + 10 =