ရီမင္ႏုိင္ငံ လူဦးေရ တဝက္နီးပါး အငတ္ေဘးဒုကၡက်မည့္အေျခအေနတြင္႐ွိေန

ရီမင္ႏုိင္ငံမွာ ယခုအခါ လူဦးေရ ၁၄ သန္းမွ် အငတ္ေဘးဒုကၡၾကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း
ရီမင္ႏုိင္ငံ လူဦးေရ တဝက္နီးပါး အငတ္ေဘးဒုကၡက်မည့္အေျခအေနတြင္႐ွိေန
ေအာက္တုိဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၈

ရီမင္ႏုိင္ငံမွာ ႀကီးမားတဲ့ ဒုကၡ အႏၱရာယ္ ၾကေရာက္ေတာ့မယ္၊ ႀကီးမားတဲ့ အငတ္ေဘး လြမ္းမုိးမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီဟု ကမာၻလူသားထုအေျခအေနေရးရာ
ကုလသမၼဂၢ ဒုလက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴ း Mark Lowcock မွ ကုလသမၼဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ အဂၤါ ေန႔ကတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငီမ္မႈေၾကာင့္ေဘးလြတ္ရာေျပးေနရေသာ သူမ်ားသည္ အငတ္ေဘးႏွင့္ၾကဳံေတြရမည့္ အေျခအေနတြင္႐ွိေနေၾကာင္း၊ မူလ ကနဦးသတင္းအရ လူဦးေရ ၁၁ သန္းခန္႔ အငတ္ေဘးၾကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း သိ႐ွိရေသာ္လည္း ယခုအခါ လူဦးေရ ၁၄ သန္းမွ် အငတ္ေဘးဒုကၡၾကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ရီမင္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းစစ္ဒုကၡဒဏ္ကုိဆုိးဝါးစြာခံေနရေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေသဆုံးေနေၾကာင္း၊
၂၀၁၇ မွ စတင္၍ ရီမင္ဒုကၡသည္ သုံးသန္း ကုိ ကုလသမၼဂၢ မွကူညီေပးေနၿပီး အလွဴ ႐ွင္မ်ား၏ အကူအညီေၾကာင့္ လူဦးေရ ၈ သန္းထိကူညီႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၄သန္း အထိဒုကၡသည္ဦးေရျမွင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ကူညီမႈတြင္ အခက္အခဲေတြ႔ေနေၾကာင္း၊ ရီမင္ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနသည္ ၅ ဦးလွ်င္ ၁ ဦး ဆုိးရြားစြာ ငတ္ျပတ္သည့္အေျခအေနတြင္႐ွိေနျခင္း၊ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္အဟာရခ်ဳိ့တဲ့မႈႏွင့္ၾကဳံေတြေနရေၾကာင္း၊ လူ တစ္ေသာင္းမွာ ႏွစ္ဦးႏႈန္း အစာငတ္၍ ေန႔စဥ္ေသေနေၾကာင္း၊ အကူအညီမ်ားအေရးတႀကီးလုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းတုိက္ပြဲ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အဓိကေနရာမ်ားသ႔ုိ မေရာက္႐ိွႏုိင္ေၾကာင္း၊
ယင္းအေျခအေနတြင္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား အကူအညီမ်ား ႐ွိေသာေနရာတြင္ အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးဖုိ႔၊ အစာအေသာက္မ်ား၊ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ခြင့္ေပးဖုိ႔၊ အလွဴ ႐ွင္မ်ား အေထာင္အပ့ံမ်ားပုိမုိရ႐ွိေအာင္လုပ္ၾကဖုိ႔၊ ကမာၻလူသားထုအေျခအေနေရးရာ
ကုလသမၼဂၢဒုလက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴ းMark Lowcock မွ ကုလသမၼဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ အဂၤါ ေန႔ကတင္ျပခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/world/news/2018-10/yemen-united-nations-famine-lowcock.html

#yemen, #poverty, #famine, #unitednations,# peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

4 + 1 =