ရဟႏၱာ ေအာ္စကာ ႐ုိေမ႐ုိ အားျဖင့္ခြန္အားယူၾကေလာ့

ဆာလ္ဗာေဒါ ႏုိင္ငံ မွ ဘုရားဖူးသူေတာ္စင္မ်ား

ရဟႏၱာ ေအာ္စကာ ႐ုိေမ႐ုိ အားျဖင့္ခြန္အားယူၾကေလာ့

ေအာက္တုိဘာလ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၈

ေအာက္တုိဘာလ ၁၅၊ ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေအာ္စကာ ႐ုိေမ႐ိုအား ရဟႏာၱ တင္ေျမာက္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ဆာလ္ဗာေဒါ ႏုိင္ငံ မွ ဘုရားဖူးသူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးစြာ ဆာလ္ဗာေဒါ ႏုိင္ငံ မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ "သုိးထိန္းေကာင္းဟာ သူရဲ႕သုိးေတြအတြက္ သူအသက္ကုိေပးတယ္၊ ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကသူ႕ကုိ ခြန္အားေပးတယ္၊ အဲ့ဒီခြန္အားနဲ႔ပဲ လူေတြကုိသက္ေသခံတယ္၊ အဒါေၾကာင့္ သူကုိအတုယူၾကကာ ပုိၿပီးစည္းလုံးစြာ႐ွိၾကပါ" ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဆာလ္ဗာေဒါ ႏုိင္ငံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဘာသာသူမ်ားကုိ သင္တုိ႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳလွ်င္ ရဟႏၱာ ေအာ္စကာ ႐ုိေမ႐ုိကဲ့သုိ႔. အလုပ္လုပ္ၾကရန္၊ ႏွင့္ ေနာင္တရသူမ်ားကုိခြင္လႊတ္ၾကရန္ အားေပးခဲ့ပါသည္။ တရားေတာ္အတြက္ အသက္ေပးျခင္းသည္ ဘုရားကုိ သက္ေသခံျခင္းျဖစ္တယ္ ဟု ရဟႏာၱ ေအာ္စကာ ႐ုိေမ႐ို၏ စကားကုိျပန္လည္ေဝမ်ွခဲ့ပါသည္။ "ဘုရားသခင္က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးကုိေခၚၿပီး လူသားအားလုံး အျပစ္ရဲ႕အေႏွာင္အဖြဲ႔၊ နတ္ဆုိးရဲ႕ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကေန လြတ္လပ္စြာ ႐ွင္သန္ခြင္ရဖုိ႔နဲ႔ လူသားေတြရဲ႕ႏွလုံးသားမွာ ႐ွိတဲ့ကယ္တင္ျခင္းရဲေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ကုိ ႏုိးထေစဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ငါတုိ႔ဘုရားနဲ႔ေပါင္းစပ္ဖုိ႔လုိတယ္၊ အသင္းေတာ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ဖုိ႔လုိတယ္" ဟုရဟႏၱာ ေအာ္စကာ ႐ုိေမ႐ို ၏ စကားကုိျပန္လည္ေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳပ္အေနႏွင့္ လက္တင္အေမရိက နုိင္ငံမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ရ႐ွိရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-message-pil...

 

#pope, #canonization, #vatican, #peterkm,

Photo credit to vatican news

ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

16 + 0 =