မီးရထားမေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အိႏၵိယ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထုတ္ေဖာ္

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ပန္ဂ်ပ္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ႐ွိ Amritsar ျမဳိ႕ မီရထားမေတာ္တဆျဖစ္မႈ
မီးရထားမေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အိႏၵိယ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထုတ္ေဖာ္
ေအာက္တုိဘာ ၂၂၊ ၂၁၀၈

လြန္ခဲ့ေသာ ေအာက္တုိဘာ ၁၉၊ ၂၁၀၈ ေသာၾကာေန႔ က အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ပန္ဂ်ပ္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ႐ွိ Amritsar ျမဳိ႕ မီရထားမေတာ္တဆျဖစ္မႈတြင္ အနည္းဆုံး လူေပါင္း ၆၀ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။
အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈ ဆရာေတာ္ Theodore Mascarenhas မွ မီရထားမေတာ္တဆမႈ့ေၾကာင့္ ေသဆုံးၾကသူ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ ထပ္တူဝမ္းနည္းရေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွလည္း တနဂၤေႏြေန႔က ဝမ္းနည္း သဝဏ္လႊာ ေပးပုိခဲ့ၿပီး ေသးဆုံးသြားသူမ်ား၊ ဒဏ္ရ႐ွိသူမ်ား ႏွင့္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနၾကေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းမႈျျဖင့္အတူ႐ွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
အလားတူပင္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွလည္း ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ား ႏွစ္သိမ့္ရရန္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ ဒဏ္ရ႐ွိသူအားလည္းအျမန္ဆုံးသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္၊ ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
ဇူလုိင္လ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ လြတ္ေတာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မီးရထားမေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ေသဆုံးသူ ၄၉၇၉၀ ဦးေရ ႐ွိေၾကာင္း ယင္းကဲ့သုိ႔မေတာ္တဆမၾကာခဏျဖစ္မႈမ်ားအေပၚ၌လည္း ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပုိမုိလုပ္ျခဳံစိတ္ခ်ရမႈမ်ား ႐ွိေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။
ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာင္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/indian-bishops-message-amritsar-train-disaster.html

#india, #bishop, #pray, #victims, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

5 + 10 =