ဘုရား႐ွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ ႏွလုံးသားမ်ားကုိဖြင့္၍ ၾကဳိဆုိၾကပါစုိ႔

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ တုိင္း အန္ေဂ်းလူး ေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္း
ဘုရား႐ွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ ႏွလုံးသားမ်ားကုိဖြင့္၍ ၾကဳိဆုိၾကပါစုိ႔
စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-09/pope-francis-angelus0.html

#pope, #angelus, #beopened, #Maung #peterkm,
Photo credits to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ တုိင္း အန္ေဂ်းလူး ေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ လူထုပရိတ္​သတ္​ကုိ မိမိတုိ႔ဘဝေန႔စဥ္အသက္တာ အသက္႐ွင္မႈ၌ ဘုရား႐ွင္၏ လုပ္ေဆာင္ေပးေနမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳၾကရန္ တနဂၤေႏြေန႔ သမၼာက်မ္းစာ ကုိအေျခခံျပီး တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လုိက္အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္သူ တစ္​ေ​ယာက္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ၏ နာမကုိအသုံးျပဳ၍ နတ္ဆုိးမ်ားႏွင္ထုတ္မႈကုိ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ွင္းျပရာတြင္ ဘုရား႐ွင္၏​ေက်းဇူး​ေတာ္​
သည္​အကန္႔အသတ္​မ႐ွိပါ။ လူတုိင္းအတြက္ အျပည့္အဝဖြင့္လွစ္ထားျပီး ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ဘယ္အရာကမွ ဟန္႔တား၍ မရႏိုင္​ပါဘူး။
မိမိအဖြဲ႔အစည္း မိမိေခါင္းေဆာင္ကုိ ကာကြယ္ခ်င္​ေ​သာ စိတ္သည္​ အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းတြင္႐ွိေသာ သဘာဝစိတ္ေနစိတ္ထားျဖစ္သည္​။ သို႔​ေသာ္​ ယ​ေန႔သခင္ခရစ္ေတာ္က ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔ ကုိ ကန္႔သတ္​ေ​ဘာင္ခတ္မထားၾကရန္တုိက္တြန္းေနပါသည္​။ ရန္သူမိတ္ေဆြ၊ ငါတုိ႔သူတုိ႔၊ အတြင္းလူ အျပင္လူ စသည့္ခြဲျခားေဘာင္ေခတ္မႈမ်ဳိးမထားဘဲ တစ္​ပါးသူေတြစီမွာလည္း ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္႐ွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ တစ္​ပါးသူ၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကုိၾကည္​့ ျမင္ႏုိင္ၾကရန္ ​သြန္သင္ခဲ့ပါသည္​။
ဘုရား႐ွင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ေနရာတုိင္း အခ်ိန္တုိင္း လူတုိင္းစီမွာ ေတြႏုိင္သည္​့အတြက္​​ေၾကာင္​့ ဘု
ရား႐ွင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ တစ္​ပါးသူမ်ား၌ ႐ွိျခင္းလည္း အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရ႐ွိရန္ ဆုေတာင္းၾကရ​ေပမည္​။

Add new comment

2 + 5 =