" ဘုရားရှင်သည် သူစေခိုင်းသူများထံမှ အကျိုးအမြတ်ကို မျှော်လင့်၏။"

" ဘုရားရှင်သည် သူစေခိုင်းသူများထံမှ အကျိုးအမြတ်ကို မျှော်လင့်၏။"

" ဘုရားရှင်သည် သူစေခိုင်းသူများထံမှ အကျိုးအမြတ်ကို မျှော်လင့်၏။"

ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန့်စစ်သည် ယနေ့ ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် " ယနေ့တွင်လည်း ဘုရားသခင်သည်သူ့စပျစ်ဥယျာဉ်၏ အသီးကို မျှော်လင့်တော်မူကြောင်း" လေးလေးနက်နက် ပြောကြားခဲ့သည်။ စိန့် ပီတာ့ရင်ပြင်၌ စုရုံးနေသော လူအုပ်အားမိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည်ထိုနေ့၏ (သံမာတေဦး ၂၁း ၃၃-၄၃)၊ ဧဝံဂေလိတရား‌‌တော်၌ ဖော်ပြသော ဆိုးသွမ်းသောစပျစ်ဥယျာဉ်ခြံစောင့်များ၏ ပုံဥပမာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည် ။

"ပုံဥပမာ"

ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန့်စစ်သည် သခင်ခရစ်တော်၏ ပုံဥပမာထဲ၌ မြေပိုင်ရှင်သည်သူ၏စပျစ်ဥယျာဉ်ကို မြေငှားများလက်သို့ အပ်လိုက်ပြီး ထွက်ခွာသွားကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် မြေပိုင်ရှင်သည် အသီးများကိုစုဆောင်းရန် ကျွန်အချို့ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်စပျစ်ဥယျာဉ်စောင့်များသည် ကျွန်များကို ရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် ကြိုဆိုပြီး အချို့ကို သတ်ပစ်ကြသည်။ သခင်သည် ပိုမိုများပြားသော အခြား‌ သော အစေခံများကို စေလွှတ်ခဲ့ သော်လည်း သူတို့သည်ယခင်ကဲ့သို့ ရိုက်နှက်သတ်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံး၌ မြေပိုင်ရှင်သည် မိမိ၏သားအား‌ စေလွှတ်ခဲ့သော်လည်း ထိုသူတို့သည် “ စပျစ်ဥယျာဉ်ရှင်ကို ရိုသေလေးစားမှုမရှိဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကာ ထိုသူအား ဖယ်ရှင်းခြင်းအားဖြင့် စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုသိမ်းယူနိုင်သည်ဟု ထင်ကာ သူ့ကိုလည်းသတ်ပစ်ခဲ့သည်။” ဟူ၍ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။

ပုံဥပမာ၏ရှင်းလင်းချက်

ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး အရှင်သူမြတ်က "စပျစ်ဥယျာဉ်သည် ဘုရားသခင်ရွေးချယ်သော လူများကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း၊ ကျွန်တို့သည်ဘုရားသခင် စေလွှတ်တော်မူသော ပရောဖက်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြေပိုင်ရှင်၏ သား‌သည်ကား ယေရှုသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊" ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ "ပရောဖက်များကို ငြင်းပယ်သကဲ့သို့ သခင်ယေဇူးသည်လည်း ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန့်စစ်က မြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။ ပုံပြင်၏အဆုံးတွင် သခင်ယေဇူးသည် ခေါင်းဆောင်‌ သောသူများကို“ ဥယျာဉ်ရှင်သည် ရောက်လာသောအခါ၊ ဥယျာဉ်စောင့်တို့ကို အဘယ်သို့ပြုမည်နည်း” ဟုမေးခဲ့သည်။ သူတို့က "မြေပိုင်ရှင်သည်ဆိုးယုတ်သူများကို ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေး၍၊ စပျစ်ဥယျာဉ်ကို အချိန်တန်လျှင်သူ့အားသီးနှံများကိုပေးမည့်အခြားခြံငှားများထံ အပ်နှံလိမ့်မည်။"ဟူ၍ ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။

"အလွန်ကြမ်းတမ်းသော ပုံဥပမာတစ်ခု"

ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန့်စစ်က “ ဤအလွန်ကြမ်းတမ်းသော ပုံဥပမာဖြစ် ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။ သခင်ယေဇူးသည် သူနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူများ၏ တာ၀န်များနဲ့ရင်ဆိုင်ကာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဤဆုံးမစကားသည်“ အချိန်တိုင်းအတွက် အသုံးဝင်သည်။ ယနေ့ထိတိုင် ဘုရားသခင်သည် သူစေလွှတ်သောသူများထံမှ စပျစ်ဥယျာဉ်၏ အသီးများကိုစောင့်ဆိုင်း နေကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။ "မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို ဘုရားသခင့်လူမျိုးအလယ်တွင် အခွင့်အာဏာရှိသူများသည် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ဆောင်ရန်မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့အတွက်သာ လုပ်ဆောင်ရန် သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရတတ်သည်" ဟုပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအရှင်သူမြတ်ကပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း စပျစ်ဥယျာဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်သည့်အရာ မဟုတ်၊ သခင်ဘုရား၏ ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။

အာဏာပိုင်များသည် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး လူတိုင်း၏ ကောင်းကျိုးအတွက်နှင့် ဧဝံဂေလိတရားကိုဖြန့်ဝေရန်အတွက်အသုံးပြုသင့်ကြောင်း ပြောကြားရင်း ‌နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပါသည်။

 

ဘာသာပြန် Sr. Lucy Lal Nai Ciang,SJA

https://bit.ly/3iuLuwj

Add new comment

3 + 1 =