ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်

ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်

ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်

သာမန်ခရစ်ယာန်များ၏သာသနာပြုလုပ်ငန်းများအတွက်

ဆေးကြောခြင်းမဂ်လာကိုခံယူခဲ့သောကျေးဇူးတော်ဖြင့်သာမန်ခရစ်ယာန်များ၊

အထူး သဖြင့်အမျိုးသမီးထုများသည်အမိသာသနာတော်ကြီး၏အမူကိစွများ၌

ပိုမိုတက်ကြွစွာပါ၀င်နိုင်ရန်၊

ဆုတောင်းပေးကြစို့။

 

ဘာသာပြန် ဖာသာရ်ကလဲမင့်အားသယ်

Add new comment

6 + 7 =