ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ သြဂုတ်လအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်

ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ သြဂုတ်လအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်

ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ သြဂုတ်လအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်

ရေလုပ်သားများအတွက်

ရေကြောင်းများ၌အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းပြုနေကြသောရေလုပ်သားများ၊

သင်္ဘောသားများ၊ တံငါသည်များနှင့်၄င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ဆုတောင်းပေးကြစို့။

ဘာသာပြန် ဖာသာရ်ကလဲမင့်အားသယ်

Add new comment

2 + 3 =