ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်

ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်

ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်

အာကာသအရင်းအမြစ်ကိုထိန်းသိမ်းကြရန်

အာကာသအရင်းအမြစ်များကိုတစ်စု၊ တစ်ဖွဲ့တည်းလက်၀ါးကြီးအုပ်၍

အကျိုးအမြတ်ကိုထုတ်ယူခြင်းထက်တရားမျှတသောနည်းလမ်းဖြင့်

အခြားသူများအားလည်းလေးစားကာ မျှဝေ ခံစားတတ်စေရန်

ဆုတောင်းပေးကြစို့။

ဘာသာပြန် ဖာသာရ်ကလဲမင့်အားသယ်

Add new comment

3 + 1 =