ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေျမာက္ကုိရီးယာ ခရီးစဥ္အတြက္ လမ္းဖြင့္ထား

ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္အတြင္းေရမူး ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Parolin
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေျမာက္ကုိရီးယာ ခရီးစဥ္အတြက္ လမ္းဖြင့္ထား
ေအာက္တုိဘာလ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေျမာက္ကုိရီးယာ ႏုိင္ငံ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကုိ လက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းကုိလည္းဖြင့္ထားလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းအစီအစဥ္မွာ လုိအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ရအုံးမယ္၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာေတြလည္းအမ်ားႀကီး႐ွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားတဖက္မွာလည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္မွ နယူကလီးယား လက္ႏွက္မ်ားဖယ္႐ွားပစ္ဖုိ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သြားေရာက္လည္ပတ္ဖုိ႔အေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အခ်ိန္အတုိင္အတာတစ္ခုထိ ေစာင့္ဆုိင္းရအုံးမည္ျဖစ္သည္။ ယခု ဖိတ္ေခၚျခင္းက ႏုတ္အားျဖင္သာ႐ွိေသးသာ အရာျဖစ္ၿပီး အခုမွ အစဦးအေျခေနေလးသာျဖစ္ေနေသးသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ သြားရန္ ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္းေျပာဆုိထားေသာ္လည္း ဒီ ခရီးစဥ္ကုိ အတည္ျပဳဖုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည့္ အခ်က္မ်ားစြာ႐ွိေနေသးသည္။
ဒီလုိခရီးစဥ္မ်ဳိးအတြက္ျပင္ဆင္မႈေတြ အမ်ားၾကီး လုပ္ဖုိလုိေသးေၾကာင္း ဗာတီကန္ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္အတြင္းေရမူး ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Parolin မွ ဗာတီကန္ သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/cardinal-parolin-the-pope-is-open-to-visiting-north-korea.html

#pope, #visit, #northkorea, #opened, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 5 =