ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ၃၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔အတြက္ မဂၤလာသတင္းစကား

ခ်စ္လွစြာေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားတုိ႔ . . .

 သနားၾကင္နာျခင္းႏွစ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ က်င္းပခဲ့တဲ့ လူငယ္မ်ားရဲ႕ ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ ၾကီးႏွင့္အတူ ပုိလန္ႏုိင္ငံ ခရက္ေကာင္းျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့၃ ၁ၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြၾကီးရဲ႕ လမ္းမထက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔တေတြ ယခု ေရာက္ရွိေနၾကျပန္ျပီ။ ေခတ္အခ်ိန္အခါရဲ႕ စိန္ေခၚသံေတြကို ထိေရာက္စြာ တုန္႔ျပန္နားစြင့္ႏုိင္ဖုိ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕က႐ုဏာတမန္ေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဒုတိယေျမာက္ ရွင္ဂြ်န္ေပါလ္ ႏွင့္ ရွင္ေဖာစတီးနားတုိ႔ကို လမ္းျပသဖြယ္ ခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အလံေတြ၊ ဘာသာစကားေတြဟာ ဆန္႔က်င္ကဲြျပားျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့အရာမဟုတ္ခဲ့ဘဲ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားတံခါးေတြကို ဆဲြဖြင့္ေပးျပီး ေပါင္းကူးတံတားေတြကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုသာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ခရက္ေကာင္း ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ လာမယ့္ကမၻာ့လူငယ္ပဲြေတာ္ၾကီးကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပနားမား ႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္အေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေစာင္မေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းပဲြ ေတာ္ၾကီးက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးကို ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ကာ ဆံုဆည္ေစဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္တစ္ ေလွ်ာက္လံုးမွာ သားစဥ္ေျမးဆက္က မဂၤလာရွိသူလုိ႔ ေခၚေ၀ၚခ်ီးေျမာက္ခံရတဲ့ ကညာစင္မာရီယားႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါမယ္။ ဒီအသစ္ေသာေျခတစ္လွမ္းအစဟာ မဂၤလာတရားေတာ္ေတြကို ဗဟုိျပဳေထာက္ ႐ႈခဲ့ၾကတဲ့ ျပီးခဲ့တဲ့ကမၻာ့လူငယ္ပဲြေတာ္ၾကီးက ေပးတဲ့အားအင္ေတြနဲ႔ ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါတယ္။ သင္တုိ႔ လူငယ္ေတြဟာ အတိတ္ကပံုရိပ္ေတြကို ႏွစ္ျခိဳက္အားရ႐ုံတင္မကဘဲ ပစၥဳပၸန္ကေပးတဲ့ခြန္အားေတြ၊ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ၾကိဳးစားေနဦးမယ္ဆုိတာ ကြ်ႏု္ပ္ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။ ဒီလုိ စိတ္ေနသေဘာထားေတြဟာ နာဇရက္ျမိဳ႔သူ ကညာစင္မာရီယားရဲ႕ဘ၀မွာ ထင္ဟပ္ ေနခဲ့ၿပီးေတာ့ လာမယ့္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ေခါင္းစဥ္မွာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၇အတြက္ မာညီးဖီကတ္မွာ “အစြမ္းတန္ခုိးနဲ႔ျပည့္စုံေသာသူသည္ ကြ်န္မ ၌ ၾကီးျမတ္ေသာအရာမ်ားကို ျပဳေတာ္မူၿပီ” (လုကာ ၁း ၄၉) လုိ႔ သီဆုိေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ အမိမယ္ေတာ္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို  ေထာက္႐ႈၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာ “ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိနဲ႔ ၊ အေၾကာင္းမူကား သင္သည္ ဘုရားရွင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ ေပးျခင္းကို ခံရၿပီ” (လုကာ ၁း ၃၀) ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေထာက္ရႈမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္က ကညာစင္အမိ မယ္ေတာ္မွ သိၾကားတမန္ေတာ္ရဲ႕ အမိန္႔ျပန္ျခင္းကို လက္ခံၾကိဳဆုိႏိုင္ခဲ့တဲ့ သတၱိျပည့္၀ေသာ သူမရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ကို ဦးတည္ေထာက္ရႈေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔မွာေတာ့ “ကြ်ႏု္ပ္ကား ဘုရားရွင္၏ အေစခံ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏စကားအတုိင္း ကြ်န္မ ၌ ျဖစ္ပါေစ” (လုကာ ၁း၃၈) ဆိုတဲ့ သိၾကားတမန္ကို ျပန္ၾကားလုိက္တဲ့ အမိမယ္ေတာ္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အတိ ၿပီးေသာတုန္႔ျပန္ခ်က္ကို လႈံ႕ေဆာ္ေထာက္ရႈၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလမွာ “လူငယ္မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ေခၚေတာ္မူျခင္းဆုိင္ရာ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အမိအသင္းေတာ္က ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းညီလာခံကို က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ယေန႔ေခတ္ စိန္ေခၚသံေတြၾကားမွာ သင္တုိ႔လူငယ္ေတြ ယံုၾကည္ျခင္းအသက္တာ ကို ဘယ္လုိ ၾကံဳေတြ႕ ရင္ဆုိင္ေနၾကရလဲ ဆုိတာကို ေျပာဆုိၾကမယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀အေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ရဟန္းဘ၀၊ သူေတာ္စင္ဘ၀အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦးစီရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းအသ္ကတာကို ဘယ္လုိ တည္ ေဆာက္ၾကမွာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကိုလည္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ ဒါဟာ ပနားမားႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ကမၻာ့ လူငယ္မ်ားေန႔ႏွင့္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းညီလာခံအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းကာလေတြ အတြက္  ေရွ႕႐ႈ႕ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲျဖစ္တယ္။

ဒီေန႔ေခတ္က အခ်ိန္ျဖဳန္းဇိမ္ခံေနတဲ့ လူငယ္ေတြကုိ မလုိအပ္ဘူး

          ရွင္လုကာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေစာင္ (၁း၃၆-၃၉) မွာ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မယ္ေတာ္မာရီယားဟာ သိၾကားတမန္ရဲ႕ သတင္းစကားကို ရရွိၿပီး ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ မိခင္ျဖစ္ဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံလုိက္တာနဲ႔တစ္ျပိဳင္နက္ထဲ မယ္ေတာ္ဟာ ေျခာက္လသားအရြယ္ ကိုယ္၀န္ကို လြယ္ထားရတဲ့ အမေတာ္ဧလိဇဘတ္ကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈဖို႔ အလ်င္အျမန္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ မာရီယားဟာ အရမ္းကို ငယ္ပါေသးတယ္။ သူမကို ေျပာလုိက္တဲ့သတင္းစကားဟာ အလြန္ၾကီးျမတ္တဲ့ လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခု ျဖစ္သလုိ ေနာက္ဆက္တဲြ စိန္ေခၚမူေတြလည္း ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူမကို အတူတည္ရွိေပး ကာ ေထာက္မအားေပးျခင္းေတြနဲ႔ ခုိင္မာရပ္တည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သူမရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွာ မေရရာ မေသခ်ာမႈေတြလည္း က်န္ရွိေနပါတယ္။ မယ္ေတာ္ဟာ အိမ္တြင္းမွာ မိမိကိုယ္ကို ပိတ္ေလွာင္မထား ခဲ့ဘူး။ ေၾကာက္ရြံမႈေတြ မာနေတြနဲ႔ လည္း အဆံုး မသတ္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ မယ္ေတာ္မာရီယားဟာ မိမိတစ္ကုိယ္စာ လံုျခံဳၿပီး အေကာင္းစားဆုိဖာေပၚမွာ ဇိမ္နဲ႔ ႏွပ္ကာ ေက်နပ္ေနမယ့္ မိန္းမစားမ်ိဳးမဟုတ္ခဲ့ဘူး။ အသက္အရြယ္ အုိမင္းရင့္ေရာ္ေနတဲ့ အစ္မျဖစ္သူက ကူညီလုိေနတာကိုသိတဲ့အခါ ေႏွာင့္ေႏွးတြန္႔ဆုတ္မေနခဲ့ဘူး။ အလွ်င္အျမန္ ခ်က္ခ်င္းအကူညီ ထေပးခဲ့တဲ့သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဧလိဇဘတ္ရဲ႕ အိမ္ကို သြားတဲ့ခရီးဟာ ကီလုိမီတာ ၁၅၀ေလာက္ ေ၀းကြာလြန္းလွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ကညာစင္ မိန္းမပ်ိဳေလးဟာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူၿပီး အခက္ခဲေတြကိုလည္း မသိ၊ မျမင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက သြားခဲ့တဲ့ခရီးဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အံ့ဖြယ္စီမံကိန္းမွာ သူမကလည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနရတယ္ဆုိတာကို ေထာက္႐ႈစဥ္ျခင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေတြလည္း ခရီးျပဳထြက္ခြာတဲ့အခါ ဘုရားရဲ႕စီမံကိန္းမွာ ပါ၀င္ေနတယ္ဆုိတာ ေထာက္ရႈရမွာပါ။ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ဘ၀အေတြ႕ၾကံဳေတြဟာ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေခါင္းထဲမွာ အစီအရီ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ ဘ၀ေပးသင္ခန္းစာ အဓိပၸါယ္ေတြကို လက္ခံအသိမွတ္ျပဳကာ ေခၚေတာ္မုျခင္းကို ဆန္းစစ္ၾကရပါမယ္။ ဒါမွသာ ဘု၇ားရွင္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ အျခားသူ ေတြကို အေစခံျခင္းေတြမွာ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သားလာေတာ့မွာျဖစ္တယ္။

စြမ္းအားတန္ခုိးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာသူသည္ ကြ်န္မ၌ ၾကီးျမတ္ေသာအရာမ်ားကို ျပဳေတာ္မူၿပီ . . .

မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦးႏွင့္ ဇရာရင့္ေရာ္ၿပီျဖစ္တဲ့ မိန္းမတစ္ဦးတုိ႔ ဆံုေတြ႕ၾကတဲ့အခ်ိန္ဟာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ အံ့ၾသျခင္းေတြလည္း ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔လြယ္ထားရတဲ့ ကေလး သူငယ္ေတြလုိပဲ မိခင္ႏွစ္ဦးစလံုးဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႔ ကခုန္ျမဴးထူးေနခဲ့ၾကတယ္။ မာရီယားရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕အားရကာ ဧလိဇဘတ္က “ဘုရားသခင္ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူသမွ်ကို ျပည့္စံုမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ မိန္းမသည္ မဂၤလာရွိ၏”လုိ႔ အားပါးတရ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။ မယ္ေတာ္ ရရွိခဲ့တဲ့ အၾကီးျမတ္ဆံုး လက္ေဆာင္ ေတြထဲက တစ္ခုက အဲ့ဒီယံုၾကည္ျခင္းလက္ေဆာင္ပါပဲ။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဧလိဇဘတ္က မယ္ေတာ့္ကို မဂၤလာရွိသူလုိ႔ ၾသဘာေကာင္းၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္။ အမိမယ္ေတာ္ကလည္း မာညီးဖီးကတ္သီခ်င္းမွာ “အစြမ္းတန္ခုိးနဲ႔ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ သူသည္ ငါ႔အတြက္ ၾကီးျမတ္တဲ့အရာေတြကို ျပဳခဲ့ၿပီ” လုိ႔ တဖန္ ခ်ီးမြမ္း  ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါ တယ္။

မာရီယား ျမြက္ဆုိခဲ့လုိက္တဲ့ သီခ်င္းဟာ ခဲြထြက္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ တမူထူးျခားတဲ့  ဆုေတာင္းေမ တၱာေလး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည့္ျခင္းအျပည့္နဲ႔ ဒီသီခ်င္းမွာ မိန္းမပ်ိဳေလးဟာ သူမရဲ႕ မတက္စြမ္းႏုိင္မႈေတြကို သိထားတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ က႐ုဏာေတာ္ကို လံုး၀ ယံုၾကည္အပ္ႏွံထားတယ္။ ႏွိမ့္ခ်တဲ့ သူမအျဖစ္ကို ၾကည့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့အတြက္၊ ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းၾကီးကို ဆင္းရဲႏွိမ့္ခ်သူ၊ လူအားလံုးအတြက္ ယူေဆာင္လာခဲ့ တဲ့ ဘုရားရွင္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းက မယ္ေတာ့္ဘ၀သမုိင္းတစ္ေလ်ာက္လံုးရဲ႕ ႏွလံုးသည္းပြတ္ ဗဟုိပါပဲ။ သူမ သီဆုိခဲ့တဲ့ သီခ်င္းက ဘုရားရွင္ရဲ႕ က႐ုဏာေတာ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တစ္ဦးစီတုိင္းနဲ႔ လူသားထုအားလံုးရဲ႕ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ေနာက္က တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္ႏုိင္ေစဖုိ႔ ကူညီေပးပါတယ္။

လူငယ္ေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ဘုရားရွင္ ထိေတြ႕တဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ေတြဟာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အမႈအရာေတြကို လုပ္ႏုိင္စြမ္းေတြ ရွိလာပါတယ္။ မယ္ေတာ္ရဲ႕ဘ၀မွာ ၾကီးျမတ္တဲ့အရာေတြကို ျပဳခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တု႔ိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ခရီးေတြမွာလည္း မိန္႔ၾကားေပးေနပါတယ္။ ဒါဟာ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ၿပီး ဦးတည္ခ်က္မရွိတဲ့ခရီးလမ္းမဟုတ္ဘူး။ မေရရာမႈေတြနဲ႔ ေ၀ဒနာဒုကၡေတြအားလံုးဟာ  ဘုရားရွင္၌ စံုလင္ ျပည့္၀သြားေစတဲ့ ဘုရားနဲ႔ဆံုဆည္းရာ ခရီးလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ “ကိုယ္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မွာ အားနည္းခ်က္ ေတြရွိတယ္။ တပည့္ေတာ္ဟာ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ပါ၊ ဘယ္လုိလုပ္ တက္ႏုိင္မွာလဲ” လုိ႔ သင္တုိ႔ ေျပာခ်င္ ေျပာပါ လိမ့္မယ္။ ဘုရားက ေခၚတဲ့အခါမွာ ငါတုိ႔ ဘယ္သူလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ၾကလဲဆုိတာကို ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ေခၚလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘာလုပ္ႏိုင္လဲ၊ ဆုိတာကုိပဲ ၾကည့္မွာပါ။ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာနဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွာလည္း ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္းေတြရွိလာပါတယ္။ ကညာစင္ မာရီယားလုိပဲ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုး ပုိေကာင္းလာဖုိ႔အတြက္ သင့္ဘ၀ကို လက္နက္တစ္ခုလုိ ဘုရားရွင္အား အသံုးျပဳခြင့္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ကိုယ္ပုိင္ဘ၀တစ္ခုလံုးႏွင့္ ၊ လူသားထုအားလံုးရဲ႕ ဘ၀ေတြအတြက္ သင့္ရဲ႕ သမို္င္းေၾကာင္း တစ္ေနရာကို ခ်န္ထားရစ္ဖုိ႔ ေယဇူးဘုရားက သင္တုိ႔အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။

လူငယ္ျဖစ္ျခင္းဆုိတာ အတိတ္ႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း မဟုတ္

          သင္တုိ႔အမ်ားစုလုိပဲ မာရီယားဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ထက္ သာ႐ုံဆုိသေလာက္ မိန္းမငယ္ေလး တစ္ဦးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မာညီဖီးကတ္သီခ်င္းမွာ သူမရဲ႕ လူမ်ိဳးုစုႏွင့္ သူတုိ႔ရဲ႕သမိုင္းကို ခ်ီးမြမ္းပဲတင္ထပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ငယ္ရြယ္တဲ့ လူငယ္ျဖစ္တာနဲ႔ အတိတ္က သမုိင္းနဲ႔ အဆက္သြယ္မရွိေတာ့ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကို ေဖာ္ျပ ေပးပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္းသမုိင္းဆုိတာ ေရွ႕က ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္း ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းရွည္ၾကီးတစ္ခုရဲ႕ အစိတ္အပို္င္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မယ္ေတာ္မာရီယားလုိပဲ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း လူမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခုခုေတာ့ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနၾကတာပဲေလ။ မုန္တုိင္းထန္တဲ့ ပင္လယ္ျပင္မွာ အသင္းေတာ္ဆုိတဲ့ သေဘၤာၾကီး ရြက္လႊင့္ရတဲ့အခါမွာလည္း သမိုင္းက သင္ခန္းစာေတြ ပို႔ခ်ေပး လုိက္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕လက္ေတာ္အားျဖင့္ အသင္းေတာ္ကို ကာကြယ္လမ္းျပေနတယ္၊ ခက္ခဲဒုကၡေတြကို ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ ဘုရားရွင္က ကူညီေစာင္မေပးေနပါတယ္။ အမိအသင္းေတာ္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြဟာ လူတစ္အုပ္စုလုိက္ ေတြ႕ဆံုကာ ကုိယ့္ကိစၥျပီးတာနဲ႔ ကိုယ့္လမ္းကုိ သြားၾကတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ဟိုး ေရွးကာလက ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့တဲ့ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေတြကို အေမြအျဖစ္ခံယူထိန္းသိမ္း ထားၿပီးမွ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ျပန္လည္အားျဖည့္ေပးပါတယ္။ သင္တုိ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ဘ၀သမုိင္း    ေတြဆုိတာ တကယ္ေတာ့ အမိအသင္းေတာ္ရဲ႕ သမိုင္းၾကီးအထဲမွာ ေနရာယူတည္ရွိေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

          အတိတ္ကို ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ျခင္းကလည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အထဲမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကေနတဆင့္ ဘုရားရွင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူတဲ့ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို လက္ခံေစာင့္ၾကိဳတတ္ဖုိ႔ ကူညီေပးပါတယ္။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ နည္းလမ္းသဖြယ္အသံုးျပဳၿပီး ကယ္တင္ျခင္းစီမံကိန္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးဖုိ႔ ဘုရားရွင္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳေနတယ္ဆုိတာကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ကူညီေပးပါတယ္။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ဘ၀ထဲမွာ ဘုရားရွင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္နဲ႔  က႐ုဏာေတာ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံတတ္မယ္ဆုိရင္  ၾကီးၾကီးမားမား အလုပ္ေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ တာ၀န္ေတြလည္း အျပည့္အ၀ ယူႏုိင္ၾကပါတယ္။

          လူငယ္ေတြကို ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳ၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သင္တုိ႔ရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာ ဘယ္လုိမ်ား သိမ္းဆည္းထားပါလဲ။ မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာ ေျပာျပေနတဲ့ ပံုရိပ္အခ်က္အလက္ေတြ ကို ဘာ လုပ္ပစ္လုိက္လဲ။ တခ်ိဳ႕က အတိတ္ကခါးသည္းနာက်ည္းစရာ ဘ၀အေျခအေနေတြကို ေခ်ဖ်က္ပစ္ျ ပီး ေသခ်ာ ေပါက္ အသစ္က ျပန္စခ်င္ၾကမွာပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ အားလံုးကို ေမ့ပစ္လုိက္ပါၿပီလုိ႔ ေျပာခ်င္ေျပာၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူငယ္ေတြကို ကြ်ႏု္ပ္ သတိတစ္ခုေပးခ်င္တယ္။ အတိတ္မရွိခဲ့တဲ့ ရဟႏၱာဆုိတာမရွိသလုိ အနာဂတ္မဲ့တဲ့ အျပစ္သားဆုိတာလည္း မရွိပါဘူး။ ပုလဲဆုိတာ ကမာေကာင္ေလးေတြရဲ႕ နာက်င္မ်က္ရည္ကေန ေမြးဖြားလာခဲ့ ရတာပါ။ သခင္ေယဇူးက သူ႕ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ နာက်င္ႏွလံုးသားေတြကို ကုစားေပးႏုိင္တယ္။ အဲ့ဒီ ဒဏ္ရာေတြကေန တန္ဖုိးရွိတဲ့ ပုလဲစစ္ ရတနာေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ပါတယ္။ ရွင္ေပါလု ေျပာခဲ့သလုိပဲ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ လူ႕ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကေနတဆင့္ သူ႔ရဲ႕ ဘုန္းတန္ခုိး အစြမ္းအစကို   ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။

          ဒါေၾကာင့္မို႔ အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ အစိုင္အခဲတစ္ခုလုိ ရပ္တန္႔ေသဆံုးေနလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြကေန သံုးသပ္သင္ခန္းစာယူကာ လက္ရွိဘ၀နဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ အဓိပၸါယ္အသစ္ေတြ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေလ့လာၾကဖုိ႔ လိုပါတယ္။ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္ဆိုတာ ဘယ္ေနရာမွာမွ မရွိဘူး။ အဲ့ဒီအထဲမွာမွ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ျဖစ္သန္းစီးဆင္းေနတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိေအာင္ ၾကိဳးစားၾကဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။

          လူငယ္ေတြဟာ ေဟးလား၀ါးလားနဲ႔ သာမန္ကာလွ်ံကာ အႏွစ္မရွိၾကသူေတြလုိ႔ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ေျပာေနၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိေျပာတဲ့သူေတြ အရမ္းမွားသြားပါၿပီ။ ဘ၀ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ကာ အနာဂတ္ကို ေလးေလးနက္နက္နဲ႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသူေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အတိတ္ရွိဖုိ႔ဆုိတာ သမိုင္းရွိတာနဲ႔ မတူပါဘူး။ ဘ၀မွာ အျဖစ္ပ်က္ေတြအမ်ားၾကီး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္မ်ား တကယ့္အျဖစ္ပ်က္ ပံုရိပ္ေတြအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့လဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ႏွလံုးသားထဲမွာ ထင္ထင္ရွားရွားၾကီး က်န္ရစ္ၿပီး ဘ၀ကို အဓိပၸါယ္ေတြ ျဖစ္ေစခဲ့လဲ။ မီဒီယာေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြဟာလည္း ဘယ္ေလာက္ထိစစ္မွန္ ၿပီး သမိုင္းတြင္ခဲ့ေစလား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ အဓိပၸါယ္ေတြကို ခ်ေပးလုိက္တဲ့ အေတြ႕ၾကံဳေတြမ်ား ျဖစ္ေနမလားတာ ဘယ္သူသိႏုိင္မွာလဲ။ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ဘ၀အစစ္အမွန္ေတြမဟုတ္တဲ့ အမွန္အကန္ဇာတ္လမ္း    ေတြ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြဟာ ကင္မရာနဲ႔ ရုိက္ယူထားတဲ့ ေန႔တဓူ၀ရွင္သန္မႈေတြကို ခဏတျဖဳတ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားတာပဲေလ။ ဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေဆာင္ဟာ ပီျပင္ဖုိ႔ပဲလုိတယ္။ အဲ့ဒီဇာတ္ရုပ္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ အစီစဥ္ေတြ တုိးခ်ဲ႕ေနစရာမလုိေတာ့ဘူး။ လူငယ္ေတြလည္းပဲ အစစ္ကုိ ဖုန္းထားတဲ့ အတုအေယာင္ ပံုရိပ္ေတြ ၾကားမွာ လွည့္စားမခံပါနဲ႔။ ကိုယ့္သမုိင္းကို ေရးထုိးႏုိင္တဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြျဖစ္ၾကပါေစ။ ကိုယ့္အနာဂတ္ကို ကုိယ္ကိုတုိင္ ဆံုးျဖတ္ပါ။

မယ္ေတာ္ကို အတုယူၿပီး ဘယ္လုိ ျပန္လည္ ဆက္ႏြယ္ၾကမလဲ

မယ္ေတာ္ဟာ ခပ္သိမ္းေသာအရာအားလံုးကို ေအာက္ေမ့ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ပါတယ္လုိ႔ (လုကာ၂း၁၉) မွာ ေျပာထားပါတယ္။ ဘ၀အျဖစ္အပ်က္တုိင္းရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကို သိမ္းဆည္းမွတ္ယူကာ ေၾကကဲြသြားတဲ့အပိုင္း အစေတြကို အတူျပန္လည္စုစည္းတည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ နာဇရက္ျမိဳ႕သူ ကညာစင္ မာရီယားေလးက သင္ၾကားေပး ေနပါတယ္။ ဒါကို လက္ေတြ႕ဘယ္လုိ အသံုးခ်ၾကမလဲ။ သင္တုိ႔ကို အၾကံဉဏ္တစ္ခ်ိဳ႕ ကြ်ႏု္ပ္ ေပးပါရေစ။

ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ညအိပ္ယာ မ၀င္ခင္ေလာက္မွာ ေပ်ာ္စရာအခ်ိန္ေတြ၊ စိန္ေခၚခိ်န္ေတြ၊ အေကာင္း ဆံုး ျပဳလုပ္နုိင္တဲ့အရာေတြ၊ မွာသြားခဲ့တာေတြအားလံုးကို သတိရဖို႔ ခဏေလာက္ ျငိမ္သက္စြာ စဥ္းစားပါ။ ဒီလုိ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၊ မိမိကိုယ္တုိင္ေရွ႕မွာ ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း၊ အမွားေတြအတြက္ ေတာင္း ပန္ျခင္း၊ ယံုၾကည္အပ္ႏွံတတ္ျခင္းေတြကို ေဖာ္ျပလုိ႔ရပါတယ္။ ဆႏၵရွိရင္ မွတ္စုစာအုပ္ထဲမွာ ၀ိဉာဥ္ေရးရာ အတုိအထြာေလးေတြ ေရးခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘ၀ထဲမွာ၊ ဘ၀နဲ႔အတူ၊ ဘ၀အေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကတာပါပဲ။ ဘုရားရွင္ သင္တုိ႔အတြက္ ၾကီးျမတ္တဲ့အရာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့သမွ်ကိုလည္း ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ေစဖုိ႔လည္း အကူ ညီျပဳမွာ အေသခ်ာပါပဲ။ ရဟႏၱာ ရွင္ ၾသဂုတ္စတင္းက “ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ အတိတ္ပံုရိပ္ကြင္း  ျပင္က်ယ္ ၾကီးထဲမွာ ဘုရားရွင္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္တယ္” လုိ႔ မိန္႔ခဲ့ဖူးေလတယ္။

မာညီဖီကတ္သီခ်င္းကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ မယ္ေတာ္မာရီယားက ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ေကာင္း ေကာင္းသိေနခဲ့တယ္ဆုိတာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕ျမင္နုိင္တယ္။ ေယဇူးဘုရားရဲ႕ မိခင္ငယ္ေလးဟာ သူ႕ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဆုေတာင္းေမတၱာသံေတြကို အလြတ္ရေနခဲ့တယ္။ သူမရဲ႕ မိဘ၊ အဘုိးအဘြားေတြကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ၾကားလမ္းျပေပးခဲ့တာလည္း ဆုိင္တာေပါ႔။ ယံုၾကည္ျခင္းကို သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပး တယ္ဆုိတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အေရးၾကီးလုိ႔လဲ။ ေရွးဘုိးေဘးေတြသင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာထဲ မွာ ဘုရားတရားနဲ႔ ရုိးစင္းစြာရွင္သန္ခဲ့တဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ၀ိဉာဥ္ေရးလမ္းစဥ္ေတြထဲမွာ ရတနာအေမြအႏွစ္ေတြ ျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္။ သူ႕လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းအေမြကို မယ္ေတာ္က လမ္းကမ္းရယူႏုိင္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါကို သူမရဲ႕ ကိုယ္ပို္င္သီက်ဴးသံစဥ္သီခ်င္းတစ္ပုဒါအျဖစ္ သီကုံးဖဲြ႕ႏြဲ႕ခဲ့လုိက္တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို သူမနဲ႔အတူ အမိအသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုးကလည္း ဟစ္ေၾကြးသီဆုိေနၾကပါၿပီ။ လူငယ္ေတြလည္း အမိမယ္ေတာ္ လုိပဲ ကိုယ့္ဘ၀ရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္မာညီးဖီးကတ္သီခ်င္းကို သီဆုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ သင္တုိ႔ရဲ႕ဘ၀ကို လူသားထု တစ္ရပ္ လံုးအတြက္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးလုိက္ပါ။ သင္တုိ႔အေရွ႕က ဘုိးဘြားေတြရဲ႕ ဆုေတာင္းသံေတြ၊ သမိုင္း၀င္ ထံုးတမ္းအစဥ္လာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးတယ္ေနာ္။ ဒီလုိျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ သမၼာက်မ္းစာကိုေန႔စဥ္ဖတ္႐ႈ နာယူႏွလံုးသြင္းရပါမယ္။ဒါမွလည္း ဘုရားရဲ႕ အသံကို နားစြင့္ကာ ေန႔စဥ္ဘ၀အဓိပၸါယ္ကို ရွာေဖြႏုိင္မွာေလ။ က်မ္းစာကို ဆုေတာင္းဖတ္႐ႈတဲ့အခါမွာ သခင္ေယဇူးက ႏွလံုးသားကိုေႏြးေထြးေစကာ ေျခလွမ္းတို္င္းေျခလွမ္းတုိင္း၊ အထူးသျဖင့္ ခက္ခဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ သူလမ္း ျပေခၚေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္။

မယ္ေတာ္က ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးနဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ရွင္သန္တတ္ေအာင္လည္း သင္ေပးပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးအားျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းတတ္ဖုိ႔နဲ႔ ျပသနာ အခက္ခဲေတြမွာပဲ ျငိတြယ္မခ်ည္  ေႏွာင္ထားဖုိ႔ သင္ယူနုိင္ပါတယ္။ ရွင္သန္ျခင္းအသက္တာမွာ ဒီယေန႔ ဆုေတာင္းသံဟာ မနက္ျဖန္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စရာျဖစ္လာရပါမယ္။ ဒီနည္းအတုိင္း မစၦားတရားေတာ္ျမတ္မွာ ပါ၀င္ပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ အာပါတ္ေျဖျခင္း စကၠရမင္ တူးမဂၤလာကို ခံယူတဲ့အခ်ိန္တုိင္းဟာ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနကို ေရာက္ေစျပီး အသစ္စတင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါ တယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမွာ ဘ၀ကို အသစ္ျပဳျပင္လုိက္တာဟာ ဘုရားရွင္ကို အဆက္မျပတ္ခ်ီးမြမ္း လိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ “ ဘုရားရွင္ရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လုိက္ပါ . . . သူ႔ရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္ေတာ္ဟာ သနားၾကင္နာ ႏႈးညံ့ ျခင္းေတြျပည့္ႏွက္ေနၿပီး အျပစ္ေျခရာေတြကို ေခ်ဖ်က္ေပးရတာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ ႏွလံုးသားတစ္ခုမို႔ပါ” ။

မယ္ေတာ္မာရီယားက အမေတာ္ ဧလိဇဘတ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါမွာ သူမရဲ႕ ႏွလံုးသားသံစဥ္ မာညီဖီ ကတ္ သီခ်င္းကို သီဆုိခဲ့တာကို ေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီ။ မယ္ေတာ့္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း၊ အံၾသမွင္သက္ျဖစ္ရျခင္းေတြနဲ႔ သူမ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြေၾကာင့္ အစ္မေတာ္ ဧလိဇဘတ္က ဘုရားရွင္ မယ္ေတာ့္ကို အပ္ႏွံခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတာ္ႏွင့္ သူမဘ၀မွာ ဘုရားရွင္ ၾကီးျမတ္တဲ့အရာေတြ ျပဳေနတယ္ဆုိတာကို ပိုၿပီးနားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ သင္တုိ႔   ေရာ ဘယ္လုိနားလည္ၾကလဲ။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနဲ႔ ဇရာရင့္ေရာ္ အုိမင္းေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး တုိ႔ ဆံုဆည္းျခင္းမွာ ထူးထူးျခားျခား လႈံ႕ေဆာ္ခံစားလုိက္ရလား။ သင္တုိ႔ရဲ႕ အဘုိးအဘြားေတြကိုေရာ ဘယ္ေလာက္ အာ႐ုံထားၿပီး က႐ုစိုက္ေပးေနလဲ။ ျမင့္ျမင့္မားမား ပ်ံသန္းဖုိ႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆုိရင္ သင္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားေတြကလည္း ၾကီးျမတ္တဲ့ အိပ္မက္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနမွာပါ။  ဒါေပမဲ့ လူၾကီးသူမေတြရဲ႕ ဆံုမပဲ့ျပင္ လမ္းေၾကာင္းေပးမႈကိုလည္း ခံယူဖုိ႔ လုိတယ္။ အေတာင္ပံတစ္စုံကို ျဖန္႔က်က္ကာ ပ်ံသန္းလုိက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သင္တုိ႔ရဲ႕ဇစ္ျမစ္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြကာ အေရွ႕က အလင္းျပေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ေလွ်ာက္လွမ္း ဖုိ႔လည္း လုိတယ္ဆုိတာ သတိရပါ။ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔၊ အတိတ္ကိုသိၿပီး ႏွစ္ျခိဳက္အသိမွတ္ ျပဳ ဖုိ႔လည္း လုိတယ္။ လူငယ္ေတြမွာ ခြန္အားေတြရွိတယ္။ လူၾကီးေတြမွာ အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔ ဉာဏ္ပညာေတြရွိ တယ္။ မယ္ေတာ္က ဧလိဇဘတ္ကို ျပဳခဲ့သလုိ သင္တုိ႔ရဲ႕ အဘုိးအဘြား လူၾကီးသူမေတြကို ၾကည့္ပါ။ သူတုိ႔ေတြ က သင္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ကို ခြန္အားျဖစ္ေစၿပီး ႏွလံုးသားကို ျပည့္၀ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ေျပာၾကားေပး လိမ့္မယ္။

အနာဂတ္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ဆန္းသစ္တဲ့ သစၥာတည္ၾကည္မူ

သင္တုိ႔က ငယ္ေသးတယ္ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေရွးထံုးအစဥ္အလာေတြရဲ႕ အေရးပါ အရာ ေရာက္မူ ေတြကို ႏွစ္ျခိဳက္လက္ခံဖုိ႔ ခက္ခဲႏုိင္တယ္။ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာကို လက္ခံက်င့္သံုးတာဟာ ေရွး႐ုိးစဲြ ဆန္တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ငါ႔အတြက္ ၾကီးျမတ္တဲ့အရာေတြကို ဘုရားရွင္ ျပဳေတာ္မူတယ္လုိ႔ မယ္ေတာ္ ေျပာခဲ့တဲ့ေနရာမွာ  အဲ့ဒီၾကီးျမတ္တဲ့အရာေတြဟာ မျပီးဆံုးေသးပါဘူး။ ပစၥဳပၸန္မွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေနတုန္းပါ။ အလွမ္းကြားေ၀းတဲ့ အတိတ္ကာလ တစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အတိတ္ကုိ မွတ္မွတ္ရရရွိေနတတ္တာဟာ သမုိင္းကာလတစ္ခုမွာ ခ်ည္ေႏွာင္က်န္ရစ္ စျမဳပ္ျပန္ေနတာကို ေျပာတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ ဘ၀ဟာ ဘယ္ကေန လာခဲ့လဲဆုိတာကို သိျမင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အတိတ္ကို အမွတ္ရခုိင္းျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အေရးၾကီးတဲ့အပိုင္းေတြကို ျပန္သြားႏုိင္မယ္။ အနာဂတ္ကိုလည္းဆန္းသစ္တဲ့ သစၥာတရားေတြနဲ႔ ပံုအပ္တည္  ေဆာက္နုိင္လာမယ္။ လုပ္ေနက်အတုိင္း တစ္ပံုစံထဲ ျပန္လုပ္တာကလည္း အသံုးမတည့္တဲ့အျပင္ ျပသနာေတြ လည္း ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ သင္တုိ႔ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြ၊ အိပ္မက္ေတြ၊ မေရရာမႈေတြၾကားထဲမွာ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးလုိ႔ ဆုိခဲ့တဲ့ သူေတြကုိ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ား ေခ်ပျငင္းဆုိခဲ့ၾကလဲ။ အတိတ္က ေပးတဲ့ အေမြဟူ သမွ်ကို ခ်န္ထားပစ္ဖုိ႔သာ စိတ္ထက္သန္ေနတဲ့ ပစၥဳပၸန္ကိုပဲ လူ႕ေဘာင္အသိုင္း၀ုိင္းက တန္ဖုိးထားလာၾကတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားျခင္းေတြ၊ သူေတာ္စင္ဘ၀ေတြႏွင့္ ရဟန္းဘ၀ေတြကို ၾကည့္ပါ။ ဒါေတြဟာ အဓိပၸါယ္မရွိ ေခတ္ေနာက္က်ေနတဲ့ ဘ၀ရွင္သန္ျခင္းေတြလို ျမင္လာၾကတယ္။ ေနခ်င္သလုိ  ေနၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ေရေရရာရာမရွိတဲ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဘ၀ကပဲ ပိုေကာင္းတယ္လို ထင္ေနၾကတယ္။ လူငယ္ေတြလည္း ဒီအေျခအေနေတြၾကားမွာ အငိုက္မမိပါေစနဲ႔။ ဘုရားသခင္ၾကြလာခဲ့တာဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀ေတြကို လမ္းညြန္ခ်ဲ႕ထြင္ေပးဖုိ႔အတြက္ပါ။ အတိတ္ရဲ႕ အထုိက္အေလ်ာက္ တန္ဖုိးရွိေစၿပီး  ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ အ   နာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေစာင္မေပးေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း စစ္မွန္ၿပီး ေမတၱာတရားတုိ႔ ျပည့္၀တဲ့အေတြ႕ၾကံဳေတြ ရွိမွလည္းျဖစ္ႏုိင္မွာပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီအေတြ႕အၾကံဳေတြက ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေခၚသံကို နားစြင့္တုန္႔ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ အကူညီျဖစ္ေစၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ယူေဆာင္ေပးပါတယ္။

ခ်စ္လွစြာေသာ လူငယ္မ်ားတုိ႔ . . . ၊ လာမယ့္ ပနားမားႏုိင္ငံ လူငယ္ပဲြေတာ္ခရီးစဥ္ၾကီးကို ဆရာေတာ္ ၾကီးမ်ားညီလာခံအစည္းအေ၀းနဲ႔အတူ ကညာစင္အမိမယ္ေတာ္ရဲ႕ ၾကား၀င္ဆုပန္းျခင္းကို အားကိုးအမွီျပဳၿပီး အပ္ႏွံထားပါတယ္။ ၂၀၁၇ ႏွစ္အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ ၂ခုကိုလည္း စိတ္ထဲ အမွတ္ရဖုိ႔ ေတာင္း ဆုိခ်င္ပါတယ္။ အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္ၾကီး ၂ ခုကေတာ့ ဘရားဇီးလ္ႏိုင္ငံ အပါရီးစီးဒါး မယ္ေတာ္သခင္မရဲ႕ ဆင္းတုေတာ္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိျခင္း ႏွစ္ ၃၀၀ ျပည့္ပဲြေတာ္ၾကီးနဲ႔ ေပၚတူဂီႏုိင္ငံ ဖာတီမာျမိဳ႕မွာ မယ္ေတာ္ အထင္ရွားျပ ျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပဲြေတာ္ၾကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားအလုိေတာ္ရွိခဲ့ရင္ လာမယ့္ ေမလမွာ ေပၚတူဂီကုိ ဘုရားဖူး ေဒသစာရီၾကြခ်ီဖုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ လာတင္းအေမရိကားရဲ႕ ကိုးစားရာ ရဟႏၱာ တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ပဲြေတာ္ၾကီးအတြက္ ကိုးစားရာ ရဟႏၱာလည္းျဖစ္တဲ့ ရွင္မာတင္း ဒီေပါရက္စ္က သူရဲ႕အေမ့အေပၚထားရွိတဲ့ သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ေမတၱာ အမွတ္လကၡဏာအေနနဲ႔ မယ္ေတာ္သခင္မကုိေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ႏွိမ့္ခ်စြာနဲ႔ အေကာင္းဆံုးပန္းေတြအျဖစ္ ပူေဇာ္ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တုိ႔လည္းပဲ အမိမယ္ေတာ္နဲ႔ တရင္းတႏွီး အကြ်မ္းတ၀င္ ဆက္ႏြယ္ပက္သက္ႏုိင္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ႏုိင္ၾကပါေစ။  သင္တုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ စိတ္ပူပန္ စိုးရိမ္ျခင္းေတြကိုလည္း အမိမယ္ေတာ္ထံ အပ္ႏွံပူ ေဇာ္ ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိျပဳလုပ္လုိက္လုိ႔ သင္တုိ႔ေတြ ေနာင္တ မရေစရဘူးလုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ သားသမီးေတြနဲ႔ ပိုၿပီးနီးစပ္ေစဖုိ႔  ႐ူပါ႐ုံေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ဘဲြ႕နာမေပါင္းမ်ားစြာ ခံယူခ်ီး ေျမာက္ခံ ရတဲ့ နာဇရက္ျမိဳ႕သူ ကညာစင္ မယ္ေတာ္မာရီယားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးအတြက္ ၾကား၀င္ဆုပန္ေပး ကာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ဘ၀မွာ ဘုရားရွင္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူတဲ့ ၾကီးျမတ္ေသာအရာေတြအတြက္ သီဆုိခ်ီးမြမ္းႏုိင္ေအာင္ ကူညီေစာင္မေတာင္မူပါေစေသာ၀္ ။

 

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္

ဗာတီကန္၊ ၂ရ ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၁၇။

(သီကိုရွင္း မွ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)