ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဆဌမေျမာက္ ေပါလ္ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ၾကီး ေအာစကာရုိမဲ႐ုိ အပါအဝင္ သူေတာ္စဥ္ စုစုေပါင္း ၆ ပါးကုိ ရဟႏၱာ အျဖစ္သုိ႔တင္ေျမႇာက္ျခင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဆဌမေျမာက္ ေပါလ္ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ၾကီး ေအာစကာရုိမဲ႐ုိ

လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံကုိ စတင္ခဲ့သူ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဆဌမေျမာက္ ေပါလ္ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ၾကီး ေအာစကာရုိမဲ႐ုိ အပါအဝင္ သူေတာ္စဥ္ စုစုေပါင္း ၆ ပါးကုိ ရဟႏၱာ အျဖစ္သုိ႔တင္ေျမႇာက္ျခင္း
ေအာက္တုိဘာလ ၁၄၊ ၂၀၁၈

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံကို ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ ၃ မွ ၂၈ ရက္ထိက်င္းပလွ်က္႐ွိပါသည္။ ၄င္း ညီလာခံကို "လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံ တဝက္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းညီလာခံကုိ ၁၉၆၇ ကစတင္တင္ခဲ့ေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ဆ႒မေျမာက္ ေပၚလ္ ကုိ ရဟႏၱာ အျဖစ္တင္ေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းၾကဳိတင္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဗာတီကန္ရင္ျပင္ေတာ္ၾကီးကေန တဆင္ကမၻာတ၀ွမ္းကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္က သူေတာ္စင္ (Blessed) ၆ပါးကုိ ရဟႏၱာ (saint)အျဖစ္ ကမၻာတ၀ွမ္းလုံးကုိ ေၾကျငာေပးပါေတာ့မယ္။ အဲဒီလုိ ရဟႏၱာတင္ေျမွာက္ခံရမယ့္ သူေတာ္စင္မ်ားထဲမွာ ကမၻာၾကီးမေမ့ႏုိင္ေသးတဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဆဌမေျမာက္ေပါလူးႏွင့္ လာတင္အေမရိကရွိ ဆာလ္ဗာေဒါႏုိင္ငံ၏ သူရဲေကာင္း ဆရာေတာ္ၾကီး ေအာစကာရုိမဲရုိတုိ႔ ႏွစ္ပါး အေၾကာင္းကုိ တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။
ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဆဌမေျမာက္ေပါလူးဟာ အသင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ ေခတ္သစ္ေျခလွမ္းၾကီးျဖစ္တဲ့ ဒုတိယ-ဗာတီကန္ညီလာခံၾကီးကုိ ၁၉၆၃-၁၉၆၅ မွာ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားစြာကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီး ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွာ ညီလာခံၾကီးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ပိတ္ေပးခဲ့တဲ့ အရွင္သူျမတ္ၾကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အရွင္သူျမတ္ၾကီးကုိ အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္သူ (Dialogue) ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးလုိ႔ သမုသ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အရွင္သူျမတ္ၾကီးရဲ႕Ecclesiam Suam စာခၽြန္ေတာ္ထဲမွာ အသင္းေတာ္ကုိ ကမၻာၾကီးႏွင့္ အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈရွိတဲ့ အသင္းေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္လည္း အရွင္သူျမတ္ၾကီးက အင္တိုက္အားတိုက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာၾကီးႏွင့္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေပမယ့္ အမွန္တရားႏွင့္ အသင္းေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ေတြကေတာ့ လူ႔အလိုလိုက္ျပီး ေျပာင္းလဲလုိ႔မရပါ။ ဒီ့အတြက္ အတုအပေတြသုံးျပီး သေႏၶတားျခင္းကုိေတာ့ လုံး၀ဆန္႔က်င့္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ Humanae Vitae ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ရွိလွတဲ့ စာခၽြန္ေတာ္ကုိ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အရွင္သူျမတ္ၾကီးေခတ္ကာလဟာ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ ျပင္းထန္လြန္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္မိန္႔ဆုိသလုိပဲ - ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဆဌမေျမာက္ေပါလူးဟာဆုိရင္ အခက္ခဲမ်ိဳးစုံၾကားမွာ တရားေတာ္ကုိ ဘယ္လုိသက္ေသခံရမယ္ဆုိတာ သိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ၾကီးပါပဲ။ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဘက္နက္ဒစ္ (၁၆)ကေတာ့ အရွင္သူျမတ္ၾကီးကုိ Superhuman ...စူပါလူသားပဲလုိ႔ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္က အရွင္သူျမတ္ၾကီး မိန္႔ခဲ့၊ ေဟာခဲ့သမွ် ဒီေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနတာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္သူျမတ္ၾကီးကုိ ပေရာ္ဖက္ၾကီးလုိ႔လဲ ေခၚဆုိ သမုသ္ၾကပါေသးတယ္။

ဆာလ္ဗာေဒါႏုိင္ငံ၏ သူရဲေကာင္း ဆရာေတာ္ၾကီး ေအာစကာရုိမဲရုိ

ဆရာေတာ္ၾကီးဟာ ဆာလ္ဗာေဒါႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး ရဟႏၱာ (saint) ျဖစ္လာမွာပါ။ ဆရာေတာ္ၾကီးေအာစကာရုိမဲရုိကုိ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ၊ မယ္ေတာ္သခင္မေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ဆရာေတာ္ၾကီးအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ မတရားမႈ၊ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈေတြႏွင့္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြကုိ ဆန္႔က်င့္ေဟာေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အခါက ဆာလ္ဗာေဒါႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးျပီး ျပည္တြင္းပုန္ကန္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္၀ဲ-လက္ယာ တပ္ေတြနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ညွင္းဆဲေနၾကတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအထဲမွာ ဘုန္းၾကီးေတြကုိယ္တုိင္လည္း ပါ၀င္ေနပါေတာ့တယ္။ အခ်ိဳ႕ဘုန္းၾကီးေတြဟာ Maxist အေတြးအေခၚေတြကုိ ေထာက္ခံျပီး ကြန္ျမဴနစ္ဆန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့အေျခအေနက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆုိးရြာလာတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကလည္း ပုိပုိဆုိးလာျပီး ေနာက္ဆုံး ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရတက္လာတဲ့အခါ လုံး၀ဆုိးရြားလာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္အစုိးရကုိလည္း လက္နက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့လုိ႔ ဆရာေတာ္ၾကီးက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕ လူမႈ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြမွာ အင္တုိက္အားတုိက္ လုပ္လာတဲ့အတြက္ ကမၻာကသိလာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ရပ္တည္ေပးတဲ့ အသင္းေတာ္ကုိလည္း အစုိးရက ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာေတာ္ၾကီးကေတာ့ မေၾကာက္မရြံ႕ သတၱိရွိရွိနဲ႔ အမွန္တရားအတြက္၊ တရားမွ်တမႈအတြက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေျပျငိမ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ၾကီးက "ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င့္သည့္အမိန္႔မ်ိဳးကုိ မည္သည့္စစ္သားမွ် နာခံရန္ တာ၀န္၀တၱရားမရွိ။" ဟုေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ၾကီး ရုိမဲရုိဟာ မစၦားတရားေဟာေနစဥ္မွာပဲ လက္ယာဘက္ အစြန္းေရာက္တုိ႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တစ္စု ၀င္ေရာက္လာကာ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕ ႏွလုံးသားတည့္တည့္ကုိ ပစ္သပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိမစၦားအတြင္း သူ၏ၾသ၀ါဒမွာ "တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ သမုိင္းက ေတာင္းဆုိလာတဲ့အခါ မိမိအသက္အႏၱရယ္ေတြကုိ ေရွာင္ဖုိ႔အတြက္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိမခ်စ္ရဘူး။ အဲဒီအႏၱရာယ္ကုိ ေရွာင္တ့ဲသူဟာ အသက္ဆုံးရႈံးရလိမ့္မယ္။"

ဒီလုိပဲ သမုိင္းက မိမိအသက္ကုိ စြန္႔စားဖုိ႔အထိ ေတာင္းဆုိလာတဲ့အခါ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္၊ အစြန္းေရာက္ေတြကုိ ေဟာေျပာသက္ေသခံရင္း ဆရာေတာ္ၾကီးလည္း ႏွလုံးသားတည့္တည့္ က်ည္မွန္လုိ႔ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့အသက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆာလ္ဗာေဒါႏုိင္ငံရဲ႕ သူရဲ႕ေကာင္းၾကီး ဓမၼအာဇာနည္ၾကီးျဖစ္ပါသည္။

Credit to Dominican Koyin
Photo credit to Crux Now, Our Sunday Visitor.
#saints, #synod, #youth, #pope, #peterkm,

Add new comment

3 + 0 =