ညီလာခံ ပိတ္ပြဲ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေဟာၾကားေသာ ၾသဝါဒ

သင္တုိ႔အေပၚ ငါတုိ႔ရဲ႕ ႏွလုံးသားမ်ားကုိ ဖြင့္ထားရမည့္အစား သင္တုိ႔ရဲ႕နားေတြကုိပဲပည့္ဝေစခဲ့သည့္​အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။
ညီလာခံ ပိတ္ပြဲ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေဟာၾကားေသာ ၾသဝါဒ
ေအာက္တုိဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈

ေအာက္တုိဘာ ၂၈ တနဂၤေႏြေန႔ သမၼာက်မ္းစာမွ မ်က္မျမင္ ဘာတီေမးဦး ကုိမ်က္စိျပန္ျမင္ေအာင္ကုသေပးခဲ့ျခင္း​အေၾကာင္းကုိအေျခခံၿပီး သခင္ခရစ္ေတာ္၏စနမႈနာယူစရာမ်ားျဖစ္ေသာ နားေထာင္ေပးတတ္​သူ၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမိတ္ေဆြအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳတတ္​သူ၊ ဘဝႏွင့္ သက္ေသခံတတ္​သူျဖစ္ဖုိ႔ အခ်က္ သုံးခ်က္ကုိအေျခခံၿပီး ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
၁။ ။ နားေထာင္ျခင္း
နားေထာင္ေပးျခင္းဟာ ယုံၾကည္ျခင္းဘဝ အသက္တာအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တယ္။
မ်က္မျမင္ ဘာတီေမးဦး ကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္ဆီ ​ေခၚလာခဲ့တယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္က သူကုိေမးတယ္ "သင့္အတြက္ ငါ့အားမည္သည့္အရာကုိ ျပဳလုပ္ေစလုိသနည္း"။ သခင္ခရစ္ေတာ္က ဒုကၡေရာက္ေနသူရဲ႕ အေျခအေနကုိေျပာျပေစတယ္ ၊ တနည္းအားျဖင့္ နားေထာင္ေပးဖုိ႔ အဆင့္သင့္ျဖစ္တယ္၊ နားႏွင့္သာသနာျပဳျခင္း၊ လူအမ်ားစုက ပါးစပ္နဲ႔ပဲ သာသနာျပဳဖုိ႔ အဓိကထားၾကတယ္။ နားနဲ႔သာသနာျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နားေထာင္ေပးျခင္းဟာ ယုံၾကည္ျခင္းဘဝ အသက္တာအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တယ္ဆုိသိရမယ္၊ ကုိယ္ဘာမွမေျပာခင္ သူ႔ကုိ အရင္နားေထာင္ေပးပါ။ လူေတြဘယ္ေလာက္ပဲ သူတုိရဲ႕ဒုကၡအခက္အခဲ​ေတြကုိ ထပ္ခါတလဲ ေျပာ​ေနပါေစ၊ စိတ္႐ွည္သည္းခံၿပီးနားေထာင္ေပးပါ၊ သင္ဆုေတာင္းတဲ့အခါမွာ သင္လည္း သင္ဒုကၡအခက္အခဲကုိ မၾကခဏ ဘုရားကုိေျပာျပေနခဲ့တာပဲ၊ ဘုရားက သင့္ကို စိတ္႐ွည္စြာနားေထာင္ေပးသလုိ သင္လည္း၊ တပါးသူကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ စိတ္႐ွည္စြာနားေထာင္ေပးရမယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ သင္တုိ႔အေပၚ ငါတုိ႔ရဲ႕ ႏွလုံးသားမ်ားကုိ ဖြင့္ထားရမည့္အစား သင္တုိ႔ရဲ႕နားေတြကုိပဲပည့္ဝေစခဲ့သည့္​အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး မွ ညီလာခံမွာပါဝင္ေနေသာ လူငယ္မ်ား၊ လူႀကီးမ်ားအားလုံးကုိ အသင္းေတာ္မွ ဘာသာသူမ်ား၏ အသံကုိ နားေထာင္ဖုိ႔ရန္ ေမ့ေလွ်ာ့ခဲ့မႈအေပၚ ေတာင္းပန္ခဲ့ပါသည္။
၂။ ။ အိမ္နီးနားျခင္းမိတ္ေဆြအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳတတ္​သူ
အကူညီေတာင္းသူကုိ ကူညီတတ္​တဲ့ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းဟာ ယုံျကည္ျခင္းဘဝ အသက္တာအတြက္ ဒုတိယေျခလွမ္းျဖစ္တယ္။
မ်က္မျမင္ ဘာတီေမးဦး ကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္ဆီ ​ေခၚလာခဲ့တယ္ သခင္ခရစ္ေတာ္က သူကုိေမးတယ္ "သင့္အတြက္ ငါ့အားမည္သည့္အရာကုိ ျပဳလုပ္ေစလုိသနည္း"၊ ဘာတီးေမးဦးေတာင္ဆုိတာကုိ ကူညီဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတာ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္က သူဆီဒုကၡေရာက္လုိ႔ အကူအညီေတာင္းတဲ့သူေတြရဲ႕အနားမွာ႐ွိေနေသာ မိတ္ေဆြတစ္​ေ​ယာက္ျဖစ္တယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လက္ဝါးကားတုိင္ကေန စၾကည့္ပါ၊ သူဟာ သင့္အျပစ္ေတြရဲ႕ သင္ရဲ႕ ေသျခင္းတရား အတြက္ အနီးကပ္မိတ္ေဆြတစ္​ေ​ယာက္ျဖစ္ေနတယ္။ သူရဲ႕ဒုကၡခံျခင္း သင့္အတြက္အနစ္နာခံျခင္း အသက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင္​့ရဲ႕မိတ္​​ေဆြ
္တစ္​ဦးအျဖစ္႐ွိေနတာကို သတိရပါ။ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေနာက္လုိက္ေတြ သခင္ခရစ္ေတာကုိ ခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ကုိယ္နဲ႔နီးစပ္သူေတြအတြက္ အနစ္နာခံကူညီႏုိင္သူေတြျဖစ္ရမယ္။
၃။ ။ ဘဝႏွင့္ သက္ေသခံတတ္​သူ သခင္ခရစ္ေတာ္က မ်က္မျမင္ ဘာတီေမးဦး ကုိ ေခၚခဲ့ရန္ သူတပည့္​ေတာ္ေတြကုိေစလႊတ္ခဲ့တယ္၊ တပည္ေတာ္ေတြ ေျပာတဲ့စကားထဲမွာ "အားမငယ္ႏွင့္ ထေလာ့ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္ကုိ ေခၚေနၿပီ" ဆုိၿပီး သုံးႏုန္းခဲ့ၾကတယ္၊ အဲ့ဒီစကားဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေနာက္လုိက္ေတြ ေနတုိင္းသုံးေနရမဲ့စကားျဖစ္တယ္။ အားငယ္ေနသူေတြ၊ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြ၊ ဘဝအေမွာင္က်ၿပီး လမ္းေပၽာက္ေနသူေတြ၊ အျပစ္ႏြန္ထဲမွာ နစ္မြန္းေနသူေတြကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕စကား
"အားမငယ္ႏွင့္ ထေလာ့ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္ကုိ ေခၚေနၿပီ" ဆုိတာကုိ ေျပာ ႏုိင္ရမယ္။
ထေလာ့ ဆုိတဲ့စကားမွာ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး အားလုံးကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္တယ္၊ ခႏၶာမသန္းစြမ္းျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ေနျခင္း၊ ျပစ္ပယ္ခံထားရတဲ့ ဘဝအေျခအေနကေနထခုိင္းတယ္၊ အဲ့လုိထလာႏုိင္ဖုိ႔ သခင္ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ ကူညီႏုိင္မယ္။
မ်က္မျမင္ ဘာတီေမးဦး ရဲ႕ယုံၾကည္ျခင္း၊ မက္စီးယားသခင္ကုိေစာင့္ေမွ်ာ္ေနျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေတြ႔ရင္ သူျပန္ျမင္ရမယ္ ဆုိတဲ့ယုံၾကည္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ၾကြလာခ်ိန္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ်ခဲ့ျခင္း၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေန႔စဥ္ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြရဲ႕​ေဘးမွာ႐ွိေနတယ္ ဆုိတာကုိ သူတုိ႔သိေအာင္​ေျပာျ​ပေပးရမယ္၊ သင္ကုိတုိင္က ဘုရားႏွင့္သြားလာေနသူျဖစ္မွ သခင္ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာျခင္းကုိ သူမ်ားကုိေျပာျပ သက္ေသခံႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္ ဟု ေဟားၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/synod-youth-2018-pope-closing-mass.html

#bishops, #finalmass, #synod, #youth, #pope, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

12 + 5 =