ညီလာခံတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ား ရဟန္းမင္ႀကီး ကုိေက်းဇူးတင္

ညီလာခံတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ား ရဟန္းမင္ႀကီး ကုိေက်းဇူးတင္
ညီလာခံတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ား ရဟန္းမင္ႀကီး ကုိေက်းဇူးတင္
ေအာက္တုိဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈

ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္မွ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ တစ္လ နီးပါျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားမွ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ႏွင့္ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေသာ အေနျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ ေပၚလ္ ခန္းမတြင္ ႏႈတ္ဆက္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ကာ ရဟန္းမငး္ၾကီးအား ေက်းဇူးတင္ၾသဘာစာကို ေအာက္ပါတိုင္း ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။
ခ်စ္လွစြာေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္မ်ားကုိ သမုိင္းဝင္ ညီလာခံႀကီးမွာေနရာတစ္ခုေပး၍ ပါဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းကို အခြင္းေကာင္းယူ၍ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ဆပ္မႈကုိ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ စိတ္ကူး အေတြးအေခၚအသစ္ေတြအတြက္ ေနရာလုိအပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိအပ္တဲ့ေနရာကုိ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ လူငယ္ေတြကုိေပးခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ကမာၻႀကီးအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့ အသစ္ေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ အသစ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ခြန္အားေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ေတြ အရင္က မရ႐ွိခဲ့ဖူးတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား သာမက အနစ္နာခံမႈမ်ားစြားကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻႀကီးကုိတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ရယူျခင္းထက္ ေပးဆပ္ျခင္းမွာသာ စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရြင္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကုိျပန္လည္႐ွာေဖြဖုိ႔လုိအပ္ေနပါတယ္။ လူတုိင္းစီေရာက္ႏုိင္ေသာ အသင္းေတာ္၊ လူတုိင္အတြက္ တခါးဖြင့္ထားေသာ အသင္းေတာ္၊ အထူးသျဖင့္ အားအနည္းဆုံးေသာသူမ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္၊ ကုသေပးေသာ နယ္ပယ္အသင္းေတာ္ စသည့္ အသင္းေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ မ်ားလည္း ႀကိဳးစားပါဝင္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ေတြ ဒီအသင္းေတာ္ထဲမွာ တက္ၾကစြာပါဝင္ေနပါၿပီ။ ဒါတင္မက ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ခုိင္မာတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ျမဳိ႕ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ အလုပ္ခြင္နယ္ပယ္ေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိေဝမွ်ျခင္း၊ စည္းလုံးျခင္းကိုတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိကုိယ္စားျပဳေသာ ဆင္ရဲသားမ်ားကုိ ဗဟုိလ္ျပဳ ကူညီျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္းသြားခ်င္ပါတယ္။
ညီလာခံရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ေတြေျပာခ်င္တာတစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ေတြ ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔အတူ႐ွိမယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔အတူ႐ွိမယ္။ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာလည္းအတူ႐ွိေနမယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီးတာဝန္ယူထားရတဲ့ ခရီးမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ေတြရဲ႕ အကူအညီေတြ၊ ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းေမတၱာေတြနဲ႔ အတူ႐ွိေနမယ္ ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ေတြက ကတိျပဳကာ အရွင္သူျမတ္အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/synod-youth-2018-show.html

#bishops, #gratitude, #synod, #youth, #pope, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

3 + 2 =