စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္စည္းလုံးျခင္းအတြက္ သန္း႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား လမ္းျပေပး

စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္စည္းလုံးျခင္းအတြက္ သန္း႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား လမ္းျပေပး
စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္စည္းလုံးျခင္းအတြက္ သန္း႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား လမ္းျပေပး
စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-09/pope-francis-council-christian-unity-plenary.html

#pope, #christianunity, #assembly, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားစည္းလုံးေရးအတြက္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ေလ့လာရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ ခရစ္ယာန္မ်ား စည္းလုံးေရးေကာင္စီ၏ Pentecostals, Charismatics, Evangelicals အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ စည္းလုံးျခင္းအျမင္အေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အစီအစဥ္ ေရးစြဲ​ေရးအစည္းအေဝး၌ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားတုိးပြားလာျခင္းအေပၚအျပစ္မျမင္သင့္ပါ။ ၎သည္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္ရပ္တခုလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္​။ ငါတုိ႔လုပ္ရမွာက သူတုိ႔အထဲမွာ ႐ွိတဲ့သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိေလ့လာၿပီး သူတို႔ႏွင္​့ တူ
​ူညီစြာ စည္းလုံးႏုိင္မည္​့အခ်က္မ်ားကုိ႐ွာေဖြရမည္။ ​သူတုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လစ္လ်ဴမ႐ူဘဲ သူတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေျပာဆုိၾကရန္​ လိုအပ္​သည္​။
တုိ႔ကက္သလစ္မ်ားလည္း သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကုိယုံၾကည္ၾကသည္။ ​သူတုိ႔ထဲက သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္​။
သူတုိ႔၌႐ွိေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမ်ားကုိေလ့လာၿပီး (လူတေယာက္၏ ​ေကာင္းကြက္ကို ၾကည့္ျခင္း) တူညီေသာအရာမ်ားႏွင့္စည္းလုံးမႈ့ကုိတည္ေဆာက္ရပါမည္​။
ဆုေတာင္းျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာဖတ္႐ႈ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ကူူညီျခင္း၊ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ ေဝမွ်ျခင္း၊ လူ႔အသက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ကာကြယ္ျခင္း စသည္တုိ႔သည္ တူညီ​ေသာ
အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္​။ ဤအရာမ်ားကို အတူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါသည္​။
သူတုိ႔၏ဘုရားအေပၚယုံၾကည္ျခင္းႀကီးမားမႈ့ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္​။ မိမိကုိယ္၌ရဲ႕ဘဝထဲမွာလည္း သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ့ကုိေလ့လာၾကရမည္။ ​သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္​ ေန႔စဥ္အသစ္ေသာ အရာေတြကုိေပးေနတယ္ဆုိတာကုိ သတိ႐ွိစြာေလ့လာၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Add new comment

4 + 0 =