ကုိယ္ေစာင့္သိၾကားတမာန္ေတာ္မ်ားပြဲေန႔ ရဟန္းမင္းႀကီးေပးေသာျသဝါဒ

ကုိယ္ေစာင့္သိၾကားတမာန္ေတာ္မ်ားပြဲေန႔ ရဟန္းမင္းႀကီးေပးေသာျသဝါဒ

ကုိယ္ေစာင့္သိၾကားတမာန္ေတာ္မ်ားပြဲေန႔ ရဟန္းမင္းႀကီးေပးေသာျသဝါဒ
စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2018-10/pope-francis-homily-daily-mass-guardian-angels-transcendence.html

#pope, #homily, #guardianangles, #peterkm,
Photo credit to vatican news.
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ကုိယ္ေစာင့္သိၾကားတမာန္ေတာ္မ်ားဟာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ႀကီးမားေသာ အကူအညီေပးသူမ်ားျဖစ္တယ္၊
လူဆုိတာ အသက္႐ွင္ေနသ၍ လုပ္႐ွားလုပ္ကုိင္သြားလာေနရမယ္၊ ရင္ဆုိင္ေနရမယ္၊ စြန္႔စားေနရမယ္၊ အမွားလုပ္မိမွာေၾကာက္လုိ႔ဘာမွမလုပ္သူေတြဟာ ဘယ္မွ ခရီးမေရာက္သလုိဘာမွလည္းမတုိးတက္လာဘူး၊ သူ႔အတြက္လည္းအက်ဳိးမ႐ွိသလုိ၊ သူ႔ရဲ႕အသက္႐ွင္ရပ္တည္မႈကလည္း အမ်ားအတြက္လည္းအက်ဳိးမ႐ွိဘူး၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္သၾကားတမာန္ေတြက ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ လမ္းျပၿပီး ခရီးဆက္ဖုိ႔ ေနတုိင္းတြန္းအားေပးေနတယ္ဆုိတာ သတိထားရမယ္၊
ဒါေပမယ့္သြားေနတဲ့လမ္းခရီးမွာ အႏၱရာယ္ ႏွစ္ခု႐ွိတယ္ ပထမတခုက လမ္းလြဲသြားတာ၊ ဒုတိယက ေလာကဝဲးဂရက္ထဲမွာ မ်က္စိလည္ၿပီး လမ္းေပ်ာက္ေနတာ (႐ုန္းမထြက္ႏုိင္တာ)။
ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ္ေစာင့္သၾကားေတြရဲ႕ တည္႐ွိမႈကုိ သတိရရမယ္၊ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမယ္၊ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔ဟာ သင္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမယ့္တာဝန္႐ွိသလုိ၊ သင့္ကုိလမ္းျပသြန္သင္ဖုိ႔အာဏာ သူတုိ႔မွာ႐ွိတာကုိသိ႐ွိနားလည္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ အၾကံဉာဏ္ နဲ႔ လမ္းၫႊန္မႈကုိေတာင္းခံရမယ္၊ သူတုိ႔ကုိနားေထာင္နာခံျခင္းဆုိတာ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆီက ေက်းဇူးေတာ္ေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းပဲ၊
သင္တုိ႔ကုိေမးခ်င္တယ္ သင္တုိ႔ရဲ႕ ကုိေစာင့္သၾကားတမာန္ေတာ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာဖူးလား၊ သူ႔စကားေရာနားေထာင္ဖူးလား၊ သူ႔ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈကုိေရာမင္းလက္ခံသလား၊ သူတြန္းအားေပးေနတာကုိေရာ သိ႐ွိလက္ခံရဲ႕လား၊ သတိ႐ွိရမယ္။။
သၾကားတမာန္ေလးေတြက ဘုရားနဲ႔ အျမဲအဆက္အသြယ္႐ွိေနသူေလးေတြပါ၊ သူတုိ႔က ဘုရားနဲ႔သင္နဲ႔ၾကားမွာ တံတားခင္းေပးတဲ့သူ၊ သင္ကုိ ဘုရားနဲ႔နီးစပ္ေစသူ၊ ဘုရားသခင္ဆီေရာက္ေအာင္ေခၚေဆာင္သူေလးေတြျဖစ္တယ္၊ သၾကားတမန္ေလးေတြဟာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံဝင္တဲ့တခါးေလးေတြျဖစ္တယ္ သူတုိ႔က ဘုရားကုိသိသလုိ၊ တုိ႔ကုိလည္း ဘုရားဆီကုိလမ္းျပေခၚေဆာင္ေနလုိ႔ပါပဲ။
သူတုိရဲ႕ပြဲေန႔မွာ သူတုိ႔ရဲ႕တည္႐ွိမႈကုိအသိအမွတ္ျပဳၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈေအာက္မွာ ဘုရာသခင္ဆီကုိခရီးဆက္ေနသူမ်ားအျဖစ္ေနထုိင္သြားၾကပါစုိ႔။

Add new comment

7 + 0 =