ကုိယ္အတြက္ အဆင္ေျပမွ၊ သက္သာမႈ႐ွိမွဆုိတဲ့ စိတ္မ်ဳိးနဲ႔ သင္သူတစ္ပါးကုိ ခ်စ္လုိ႔မရပါ

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႕ဆုံျခင္း
ကုိယ္အတြက္ အဆင္ေျပမွ၊ သက္သာမႈ႐ွိမွဆုိတဲ့ စိတ္မ်ဳိးနဲ႔ သင္သူတစ္ပါးကုိ ခ်စ္လုိ႔မရပါ
ေအာက္တုိဘာလ ၂၄၊ ၂၀၁၈

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႕ဆုံျခင္းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးတြင္ (သူ၏သားမယားကို ျပစ္မွားျခင္းကုိမျပဳလင့္) ဟူေသာ ဆဌမ ပညတ္ေတာ္ ကုိ အေျခခံၿပီး ဘာသာတရားသင္ၾကားမႈကုိ ဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆဌမ ပညတ္ေတာ္ သည္ လူမႈေပါင္းသင္းေရး ေလာကတြင္ သစၥာေစာင့္သိမႈကုိ ေဖာ္ၫြန္းေနျခင္းျဖစ္သည္။
ကုိယ္အတြက္ အဆင္ေျပမွ၊ သက္သာမႈ႐ွိမွဆုိတဲ့ စိတ္မ်ဳိးနဲ႔ သင္သူတစ္ပါးကုိ ခ်စ္၍မရပါ။ တကယ့္ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သည္ လူမႈေပါင္းသင္းေရး ေလာကတြင္ တာဝန္ယူတတ္ျခင္း၊ ရင့္က်က္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း တုိ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းထဲမွာေတာင္ စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြစစ္သည္ ကုိယ္တကယ္ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ ေဘးမွာ ႐ွိေနေပးသူေတြျဖစ္သည္။ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ မ႐ွိတဲ့ခ်စ္ျခင္းမ်ဳိးနဲ႔ ခ်စ္တဲ့အခ်စ္သည္လူေလာကမွာ လုိအပ္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒီလုိအခ်စ္မ်ဳိးနဲ႔မခ်စ္ႏုိင္ေသးသေရြ႔ ျပည့္စုံေသာ အခ်စ္ကုိမရႏုိင္၊ အျမဲ လုိအပ္ေနဦးမည္သာ။ စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာမပါသည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ လုိအပ္ခ်က္က အျမဲ႐ွိေနမွာပင္။ ထိုလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ အခ်စ္စစ္ဟု ထင္ရသည့္အရာမ်ားႏွင့္ လုိက္႐ွာအစားထုိးမိၾကလိမ့္မည္။
ကုိယ္ခႏၵာလွပမႈ၊ စဲြေဆာင္မႈ႐ွိဖုိ႔ေလာက္ပဲ လူေတြက႐ွာၾကသည္။ စဲြေဆာင္မႈ႐ွိျခင္းဆုိတာ ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ပါ၊ ယင္စဲြးေဆာင္မႈက တစ္ပါးသူနဲ႔ သစၥာေစာင့္သိမႈနဲ႔ ခုိင္ျမဲေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတယ္ဆုိတာကုိ လည္းမေမ့ပါနဲ႔။
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝမွာ ခုိင္ျမဲသည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ကုိသိ႐ွိဖုိ႔ ေသခ်ာျပင္ဆင္ေလ့လာဖုိ႔ အခ်ိန္အတုိင္းတာ တစ္ခုထိလုိအပ္သည္။ ဘာသာဝင္ေတြၾကားထဲမွာလည္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမား မဂၤလာအတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ အေလးအနက္မထားၾကတဲ့သူေတြအတြက္ ေသခ်ာေလး ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ဘာသတရားအေၾကာင္း လက္ထပ္ထမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းကုိေကာင္းမြန္စြာ ေလ့လာသင္ယူရမည္။ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ လုပ္ရမည့္ အရာမဟုတ္ဘူး၊ တန္ဖုိးထားရမည့္အရာ၊ အေလးအနက္နားမလည္းခဲ့ရင္ ေ႐ွ႕ဆက္ျပသနာေတြျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။
ဆဌမ ပညတ္ေတာ္ သည္ သစၥာေစာင္သိမႈကုိနားလည္ ေစေသာ ဘဝေနထုိင္နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
လူသားေတြရဲ႕သစၥာေစာင့္သိမႈသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္မွာ ထာ႐ွိေသာ သစၥာေစာင့္သိမႈမွာ အေျခခံရမည္ ။ ဘုရာအေပၚသစၥာ႐ွိမွ ျဖဴစင္ေသာ ႏွလုံးသားေတြျဖစ္လာမည္။ ၊ျဖဴစင္ေသာႏွလုံးသားေတြမွာ သစၥာေစာင္သိမႈ႐ွိၾကသည္။ ဘုရားနဲေပါင္းစပ္တဲ့သူေတြဟာ လူႈမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးမွာလည္း သစၥာ႐ွိသူေတြျဖစ္ၾကတယ္ ဟု ရဟန္းမင္းျကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-general-audience-sixth-commandment-25-october-2018.html

#pope, #generalaudience, #peterkm
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

3 + 5 =