ကမာၻ႔ မိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ ညေနေမတၱာ အတူတကြ ရြတ္ဆုိျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္

၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔မိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ
ကမာၻ႔ မိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ ညေနေမတၱာ အတူတကြ ရြတ္ဆုိျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္
ၾသဂုတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၈

https://wwjourneyw.vaticannews.va/en/church/news/2018-08/apostolic--ireland-world-families-pastoral-congress.html

#pope, #family, #dublin, #phoenix, #irelnand, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔မိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲကုိ သင္ၾကားေဝမွ်မည့္သူ တစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ သုံးရက္တာျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္ကုိ ညေနေမတၱာ အတူတကြ ရြတ္ဆုိျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါသည္။
သုံးရက္တာျပဳလုပ္မည့္ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ အစီစဥ္တြင္ မိသားစု အစီအစဥ္မ်ားတင္ျပျခင္း၊ ေဟာ​ေျပာ​ေဝငွရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၄၄ ပါး၊ ပညာ႐ွင္ အမ်ဳိးသား ၆၅ဦး၊ ပညာ႐ွင္အမ်ဳိးသမီး ၉၁ တုိ႔ ပါဝင္ေဝငွၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
အခမ္း​အနားတေလ်ွာက္လုံးတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လုိက္ဖက္မည့္၊ ဘုရားတရားသင္ၾကားျခင္း​၊ ေဆြေႏြးျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ကစားျခင္း မ်ားထည္း့သြင္းထားၿပီး မိသားစုမ်ားအလုိက္ဦးေဆာင္းပါဝင္ျပဳလုပ္ၾကရန္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊
ယင္းကမာၻမိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ရဟန္းမင္အမတ္ ကာဒီနယ္ မ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္လ္ဘုိ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္၊ ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲစီစဥ္သူ Hannah Evans မွ သူ၏ အင္တာျဗဴးေျဖၾကားျခင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္​ေ​ဖာ္ျပပါသည္။

Add new comment

5 + 12 =